Duitse innovatie voor betere kookafzuiging

Nieuwbouwwoningen die voldoen aan de BENG-eisen zijn in hoge mate luchtdicht. Voor kookafzuiging wordt vaak een recirculatieafzuigkap geplaatst. Deze is wél energiezuinig, maar kookluchtjes blijven soms te lang hangen. Bovendien vangt een recirculatieafzuigkap vaak te weinig fijnstof af. De ZEN-themagroep Betere Kookafzuiging zoekt naar oplossingen die zowel energiezuinig als effectief zijn.

Op vrijdag 6 maart kwamen 18 professionals uit de bouw, luchttechniek, onderzoek en advieswereld bijeen voor de eerste bijeenkomst van de ZEN-themagroep Betere Kookafzuiging. Piet Jacobs (Building Physics & Systems, TNO, foto) gaf een presentatie waarin hij onder andere liet zien hoe lang fijnstof kan blijven hangen als er onvoldoende kookafzuiging is.

Compair Turbobox
Martin Staaks en Theo Niemeijer (Naber) demonstreerden een Duitse innovatie: de Compair Turbobox. Dit is een drievoudige afsluitklep in de directe afvoer naar buiten. De klep is door magneten gesloten en klapt open zodra de afzuigkap druk opbouwt. In gesloten toestand zorgt de stilstaande luchtlaag tussen de kleppen voor thermische isolatie. Ook de Compair Bixo werd gedemonstreerd. Dit is een set van een afvoerbuis en één of meer aanvoerbuizen waarin een textielmembraan door een elektromotor wordt ingerold of geopend. In gesloten toestand is de buis hermetisch afgesloten. De luchtkamers geven een thermische isolatie met een U-waarde van 0,8 W/m2K. De aanvoerbuizen zorgen automatisch voor voldoende luchttoevoer als de afzuigkap aanstaat, zodat de bewoner er niet aan hoeft te denken om tijdig een klepraampje open te zetten en na het koken weer te sluiten.De resultaten van de eerste bijeenkomst worden samengevat in een werkdocument voor de tweede bijeenkomst van de themagroep eind april of begin mei. Dan geven ook anderen een pitch over hun product voor kookafzuiging. We willen hiermee oplossingen op een rij zetten voor grondgebonden koopwoningen, appartementen en sociale huurwoningen.

Wie wil bijdragen aan de zoektocht naar innovatieve oplossingen, kan zich nog aanmelden door een mailtje te sturen naar cb@lenteakkoord.nl onder vermelding van ‘Kookafzuiging’. Het is de bedoeling om vóór de zomervakantie een factsheet uit te brengen voor ontwerpers, bouwpartijen, installateurs én bewoners.