€ 9.000 extra leenruimte voor energiezuinige woning

vastgoed-geld2_jpgKopers van een energiezuinige woning kunnen per 1 januari 2015 € 9.000 extra lenen. Het bedrag was € 8.000 in 2014 en wordt in 2015 dus iets opgehoogd. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van energiezuinige woningen.

De voorwaarde is dat de woning een EI van 0,6 heeft. De EI staat voor Energie Index, de energieprestatie voor bestaande bouw. De energieprestatie van nieuwbouwwoningen wordt uitgedrukt in EPC. Het is wel frustrerend voor de nieuwbouw en weinig klantgericht dat de financieringsgrond in deze regeling niet (ook) in EPC wordt uitgedrukt.

EPC softwarebouwers zijn hard aan het werk om in hun softwarepakketten niet alleen EPC maar ook het Nader Voorschrift met EI op te nemen. Het is echter nog onbekend welke EPC voldoende is om een EI van 0,6 te realiseren. Dit wordt veroorzaakt door de veel grovere berekening van de energieprestatie voor bestaande bouw, waar veel zaken feitelijk niet te meer controleren zijn. In tegenstelling tot nieuwbouw: daar zijn alle specificaties bekend!

Om de Energie Index te bepalen zal bij oplevering een opnametoets voor bestaande bouw moeten worden gedaan, volgens het ISSO protocol bestaande bouw. Dit levert voor nieuwbouw bizarre uitkomsten op. Een voorbeeld: wanneer in de EPC-berekening volgens NEN 7120 een buitengevel een Rc van 5 m².K/W heeft (geheel conform aangewezen normen bepaald) kan diezelfde gevel in de EI-berekening volgens het Nader Voorschrift een Rc-waarde van 4,5 m².K/W of zelfs 4 hebben!

Nul op de meter
Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’ woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. De bouwer moet hiervoor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning garanderen. Overigens worden de leennormen voor mensen met een inkomen tot 30.000 euro per jaar iets strikter. Voor deze groep wordt bij de hypotheekverstrekking een extra buffer aangehouden. Op die manier wordt rekening gehouden met persoonlijke onvermijdbare uitgaven.

De inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden ieder jaar aangepast op basis van het advies van het Nibud. Met de wijzigingen van de leennormen wordt op verantwoorde wijze financieringsruimte geboden aan consumenten. De nieuwe leennormen gelden vanaf 1 januari 2015.

Download de Kamerbrief over de wijziging van de leennormen in 2015
Download de Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet