Verslag: eerste bijeenkomst themagroep MPG

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn.

Vooruitlopend op de invoering van een grenswaarde MPG wil het ZEN Platform via de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Ervaringen uit de markt zijn hierbij essentieel.

Inbreng eigen project
Het is de bedoeling dat de deelnemers aan deze themagroep ieder een eigen project inbrengen, zodat de ervaringen uit deze projecten gebruikt kunnen worden in het onderzoek. Adviesbureau DGMR heeft de opdracht gekregen om de themagroep te begeleiden en de analyses uit te voeren. Marieke Nijland (DGMR) presenteerde tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe themagroep de aanpak. Er zijn twee onderzoeksvragen:

1. Wat is de impact van BENG/ZEN-bouwen op de MPG? Is de concept MPG-eis haalbaar voor BENG/ZEN woningen?
2. Ervaringen verzamelen met de MPG tot nu toe. Zijn er nog onduidelijkheden in de methodiek? Zijn alle veel voorkomende materialen beschikbaar in de database?

Er zijn inmiddels zes projecten ingebracht. Er blijkt een goede spreiding te zijn in typen projecten. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek. De volgende themagroep bijeenkomst is donderdag 8 juni van 10 tot half 3, zelfde locatie.

Vervolgafspraken
De volgende vervolgafspraken zijn gemaakt:
Eind april: deelnemers leveren EPG- en MPG-berekeningen en vragenlijsten aan DGMR en DGMR analyseert de aangeleverde informatie.
Eind mei: conceptversie van de rapportage gereed.
Do 8 juni: tweede bijeenkomst.
Eind augustus/begin september: afsluitende derde bijeenkomst.