Eerste versie Energieprestatie Monitoring Norm beschikbaar

Stroomversnelling heeft het afgelopen jaar samen met marktpartijen een norm ontwikkeld voor integrale monitoringsystemen. De eerste versie van de Energieprestatie Monitoring Norm wordt op 9 oktober gepresenteerd tijdens de Vakbeurs Energie. In 2019 starten diverse pilots waarbij de Energieprestatievergoeding-gegevens geautomatiseerd verwerkt worden.

Nul-op-de-meter (NOM) is onlosmakelijk verbonden met prestatiegaranties. Een aanbieder levert zijn NOM-woning op met de garantie dat de woning ook inderdaad nul-op-de-meter is. Het monitoren van de energieprestatie is daarom een belangrijke component in het NOM-concept. Daarmee samenhangend, speurt monitoring ook storingen op en levert het de data voor EPV-jaaroverzichten en input voor de NOM-keuring.

Tot nu toe is er vooral veel aanbod van losse componenten voor een monitoringsysteem, aangeboden door verschillende partijen. Met name kleine NOM-aanbieders worstelen daardoor met het samenvoegen en/of ontwikkelen van een monitoringsysteem uit al die losse componenten. “We kregen het verzoek van onze leden om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een standaard; een geïntegreerd systeem dat plug & play beschikbaar is, aangeboden door één partij of consortium,” zegt Rens Verbruggen (projectleider componentontwikkeling Stroomversnelling). “Door het definiëren van specificaties voor monitoring ontstaat een aanbod dat makkelijker implementeerbaar, betrouwbaarder én goedkoper is. Hiermee wordt NOM voor veel bouwpartijen makkelijker haalbaar. Zij kunnen nu focussen op de onderdelen van een project waar hun expertise ligt en vertrouwen op een kwalitatief goed monitoringssysteem van de toeleverancier,” aldus Verbruggen.

Doorontwikkeling Energieprestatie Monitoring Norm
Geïnteresseerde partijen kunnen meteen aan de slag gaan met de nieuwe norm; de specificaties, de tools, de handleidingen en de aanpak van privacy issues zijn af. Wat op dit moment nog ontbreekt is de API (technische specificaties voor software) en de geautomatiseerde foutdetectie, waarmee de data wordt gecontroleerd op ‘rare’ prestaties: indicaties dat er iets mis is met de meetapparatuur. “Dat is typisch iets waar je op tijd achter wilt komen, anders is je dataset misschien wel over een heel jaar corrupt,” waarschuwt Rens Verbruggen.

Automatische verwerking EPV-gegevens
“In 2019 gaan we samen met CorpoNet aan de slag met twee of drie pilots waarbij we geautomatiseerd de EPV-gegevens verwerken in de administratieve software van woningcorporaties. Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. De corporatie wordt dan maximaal ontzorgd bij de uitvoering van de EPV. Maar ook in de uitvraag kun je als corporatie verwijzen naar de norm, waardoor je als het ware zonder kennis van zaken een kwalitatief hoogwaardige uitvraag kunt doen,” aldus Verbruggen.

Meer informatie over de presentatie tijdens de Vakbeurs Energie
Dag: dinsdag 9 oktober
Tijd: 10.30 - 12.00
Locatie: Van Gogh Zaal

Meer informatie over de Energieprestatie Monitoring Norm op monitoringnorm.nl