Eerste ZEN project opgeleverd

Bijna energieneutraal met de bewoner als uitgangspunt. Dat laat woningcorporatie Vivare zien, met het eerste opgeleverde ZEN woningproject. De woningen voldoen nu al aan BENG. Er is veel aandacht voor bewonerscomfort. De komende tijd gaat Vivare met de bewoners de ervaringen monitoren.

De allereerste 45 nieuwbouwwoningen die nu al voldoen aan de eisen van de toekomst. Op de valreep van 2016 werden ze opgeleverd door woningcorporatie Vivare, in nauwe samenwerking met Optimum plus uit Zelhem. Vanaf 2020 worden de wettelijke eisen aangescherpt en geldt de BENG-eis. De woningen aan de Hogenkampseweg in Renkum voldoen nu al aan die scherpere en bijna energieneutrale eisen. Ze zijn daarmee energetisch toekomstbestendig.

Trots
Projectleider Wietse Boonacker van Vivare is trots op dit resultaat: “We hebben een duurzaamheidsvisie ontwikkeld die het verschil kan maken en dan is het heel erg mooi om te zien dat die ook echt werkt! Voor ons was de centrale vraag: wat is er nodig om zonder desinvesteringen een toekomstbestendige, energiezuinige en duurzame woning te bouwen? Zodat je alle stappen die je doet, ook echt maar een keer hoeft te nemen (zogenaamde no regret-maatregelen). We hebben heel veel aandacht besteed aan wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én uiteraard betaalbaarheid. Daarbij namen we de bewoner als uitgangspunt: hoe kunnen we woonplezier en -comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? Kunnen we technische oplossingen matchen met gebruiksgemak? Dat was de hamvraag bij de ontwikkeling van deze nieuwbouw.”

Energiebehoefte reduceren
Op basis van de vooraf gestelde prestatiegerichte wensen en eisen van Vivare heeft Optimum plus de woningen ontworpen en gebouwd. Projectontwikkelaar Mark Evers van Optimum plus werkte vanaf het begin vanuit een duidelijke visie. “We wilden de energiebehoefte van de woning reduceren in plaats van compenseren. Dus de warmtevraag in de woning beperken en de opgewekte warmte zo lang mogelijk vasthouden. Een zeer goed geïsoleerde woningschil is hiervoor het uitgangspunt. Dit leidt tot een lagere energierekening voor de huurder, want de kachel hoeft minder aan. Het grootste deel van de energierekening wordt bepaald door het gebruik van warm water bij het douchen.“

Volgen en begeleiden
Vivare helpt bewoners zo goed mogelijk bij het gebruiken van alle nieuwe toepassingen. “Juist daarom gaan we de komende twee jaar samen met 20 bewoners de woningen, de installaties en het energieverbruik monitoren. Hoe bevalt het? Wat werkt en wat kan beter? Klopt de theorie met de dagelijkse praktijk? Ook voor ons is dit een nieuwe manier van wonen. We hebben dus ook lang niet altijd alle antwoorden direct paraat, maar al doende leren we. Zo willen we in ieder geval aan de slag met het vereenvoudigen van de gebruikershandleidingen. Bewoners zijn enthousiast en van goede wil, maar de uitleg is erg technisch en daardoor vaak onduidelijk. Als je wilt dat bewoners optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van hun huis en de installaties, dan moet je de uitleg zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.”

Passend en betaalbaar voor iedereen
Bij de werving van nieuwe bewoners is niet specifiek gezocht naar bewoners die nu al een duurzame leefstijl hebben. Een bewuste keuze, volgens Wietse Boonacker: “Natuurlijk hebben we bij het adverteren van de woningen vermeld dat deze energieneutraal zijn, maar we hebben geen specifieke eisen gesteld aan de toekomstige bewoners. We bouwen voor iedereen en het idee is nu juist dat iedere huurder duurzaam en energiezuinig moet kunnen wonen. Vivare wil passend en betaalbaar wonen mogelijk maken en houden. De technische kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan gaan we in toekomstige projecten zeker verder inzetten. Onze duurzaamheidsvisie is de basis, de financiële ruimte bepaalt hoe ver we daarin kunnen gaan.”

Wie meer wil weten over dit project en de aanpak van Vivare en Optimumplus kan contact opnemen met projectleider Wietse Boonacker via w.boonacker@vivare.nl


De feiten op een rijtje


Nieuwbouw 45 energieneutrale woningen EPC = 0,00

Locatie: Reijmerweg, Hogenkampseweg, Meester van Damweg, St. Josephweg te Renkum

Bouwprogramma
 • 41 eengezinswoningen
 • 3 levensloop bestendige woningen (badkamer + slaapkamer op begane grond)
 • 1 Minder valide woning (MIVA)

Energetische maatregelen
 • Zeer goede gevelisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Beter dan de wettelijke eisen voor een nieuwbouwwoning (Rc vloer/gevel/dak = 6,0/6,0/6,0)
 • Driedubbel glas in de kozijnen
 • Gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning
 • Lage temperatuurverwarming middels vloerverwarming en convectoren
 • Gasgestookte HR ketel
 • Zonnepanelen op het dak, verwachte minimale jaaropbrengst 3100 kWh

Duurzaamheid
 • Duurzaamheidscore GPR-gebouw is gemiddeld 8,1.
 • CO2 reducerende dakpannen

BENG indicatoren
EPC Energiebehoefte ≤ 25 kWh/m2 Primair fossiel energieverbruik ≤ 25 kWh/m2 Hernieuwbare energie ≥ 50 %
0,00 23,5 kWh/m2 18,9 kWh/m2 58 %