Eindgebruiker krijgt inzicht in luchtkwaliteit

Verslag van de sessie over de uHoo luchtkwaliteit-meter met Jeroen Boevé, Albert Groenewoud en Heiko Haasjes tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Anton Coops.

Jeroen Boevé is Head of Business Development bij uHoo (spreek uit: joehoe). Samen met arts en collega Albert Groenewoud vertelt hij over het succesverhaal van de uHoo. Een kleine slimme luchtkwaliteit-meter die vanuit Nederland de wereld verovert.

“We zijn drie jaar oud, dus we zijn inmiddels de startup-fase voorbij", vindt Boevé. "Er is goed geïnvesteerd in de scale-up, onder andere door investeerders uit Azië en Californië. Onze insteek is om mensen de mogelijkheid te bieden om zelf de luchtkwaliteit heel nauwkeurig te meten en daardoor meer inzicht te krijgen. We doen dat nu nog exclusief voor de binnenlucht maar waarschijnlijk vanaf volgend jaar ook voor buitenlucht want het is een trend om die twee met elkaar te vergelijken.”

“In essentie doen wij overheidsopdrachten, waarbij we achter de voordeur meten in opdracht van de overheid. Zo wordt er bewustwording gecreëerd bij bewoners over de kwaliteit van de binnenlucht. De overheid doet dit onder andere omdat bewoners in hun woning meer handelingsperspectief hebben als het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit. Dat wil zeggen: meer dan wat de overheid zou kunnen bewerkstelligen op het gebied van buitenluchtkwaliteit.”

“In de business to consumer markt wordt onze apparatuur afgenomen in Azië en Europa en sinds kort ook in de VS. Wat betreft B2B bestaat onze markt vooral uit scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en sinds kort ook residential development. Heiko Haasjes (Projectmanager Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance) heeft ons de kans gegeven om in het project KleinGeluk in Apeldoorn te bekijken wat er gebeurt als je de luchtkwaliteit-data transparant maakt voor de bewoners en het personeel van een woonzorgcomplex. Daarmee zijn we net gestart, en we hebben inmiddels onze eerste bevindingen.”Vervolgens geeft Albert Groenewoud een live-demonstratie van de app, die exact weergeeft hoe het op dat moment gesteld is met de luchtkwaliteit in een aantal appartementen van het Apeldoornse woonzorgcomplex. “We meten hier momenteel met 22 apparaten die allemaal 9 sensoren hebben voor 9 verschillende parameters. Het is een klein meetapparaat dat zichtbaar is voor iedereen. Niet weggestopt achter muren of in het plafond, maar geplaatst op de hoogte waar mensen leven en werken. Als een apparaat zichtbaar is gaan mensen er bovendien over praten. Wat je verder nodig hebt is stroom en wifi. Er wordt iedere minuut een meting gedaan, 24 uur per dag.”

“Het trendmatig bekijken van de geaggregeerde gegevens samen met bewoners leidt tot gedragsverandering. In een eerste gesprek worden alle waarden en effecten aan de bewoners uitgelegd. Welke waarde is normaal, wat is gevaarlijk enzovoorts. Vervolgens merk je na een paar weken dat mensen je geïnformeerd tegemoet treden tijdens een tweede gesprek. Dat is de kanteling waar we naar streven.”

“De beheerder van het gebouw kon voorheen bijvoorbeeld een telefoontje krijgen uit appartement x vanwege klachten over de temperatuur. De bewoner handelde dan vanuit het idee dat de beheerder het probleem maar moet oplossen. Wat er nu gebeurt is dat het gesprek kantelt, en de bewoner samen met de beheerder - zonodig - een oplossing bedenkt, op basis van kloppende data.”

De zaal wil weten of bewoners het meetapparaat kunnen meenemen van de woonkamer naar de slaapkamer. Dit mag wel, maar het verzoek aan de bewoners is om hier enkele weken mee te wachten.

Afzuigkap met WTW en fijnstoffilter
“Misschien is het handig om de monitoring-data van afzuigkappen te koppelen aan de metingen”, zo luidt een suggestie uit de zaal. Heiko Haasjes ziet zeker mogelijkheden om met behulp van smart home-technologie de metingen te koppelen aan de WTW unit van de afzuigkap; met name in woningen die geen CO2-gestuurde ventilatie hebben.

Een volgende vraag uit de zaal luidt: “Hebben jullie ervaring met appartementen met een recirculatiekap? Leidt dit bijvoorbeeld tot een toename van het fijnstof-gehalte?” Boevé waarschuwt: “We kunnen daar niet precies antwoord op geven, maar we doen op dit moment een groot project voor de overheid in Alblasserdam, en daar hebben we een aantal schrijnende gevallen gezien van recirculatie afzuigkappen die wél lawaai maken maar niks doen voor de luchtkwaliteit.”

Heiko Haasjes vertelt over de afzuigkappen die in Apeldoorn gebruikt worden: “Wij zijn al langer bezig om naar passiefbouw over te gaan en één van de uitdagingen is dan om in een luchtdicht gebouw de luchtkwaliteit goed onder controle te krijgen. Wij sturen er op aan om meer comfort en meer zekerheden in te bouwen, dus we zijn al een tijdje in de weer met het goed inregelen van afzuigkappen. Het project in Apeldoorn is het eerste met fijnstoffiltering in de afzuigkap én een WTW koppeling. Verhalen over leidingen en WTW units die op deze manier vervuild worden vallen wat mij betreft in de categorie 'broodje aap'. Het is een kwestie van goed ontwerpen.”

Lekker wokken?
Moderator Jan Fokkema (directeur NEPROM) wil weten welke problemen er zoal naar boven komen als je de luchtkwaliteit beter meet.

“Fijnstof is inderdaad een probleem als je geen goede afzuigmogelijkheden hebt", stelt Groenewoud. "Fijnstof ontwikkelt zich heel snel tijdens het koken. De gemeten waarden overtreffen bijvoorbeeld wat je binnenkrijgt als je een half uur in de spits staat. Het fijnstof blijft vervolgens zes uur lang in de woning hangen. Dat zien we met onze meters. Wokken is wat dat betreft het ergst.”

“Een ander voorbeeld is tegelijkertijd wonen aan een stille weg én aan een drukke weg. Bewoners zien dan meteen wat het verschil is tussen het openen van een raam aan de drukke kant of aan de stille kant.”

“Wat we ook hebben gezien in bestaande woningen, die zijn gerenoveerd naar energieneutraal, is dat de CO2-waarde in de woonkamer extreem hoog is - continu boven de 2000 ppm - waardoor de kinderen er zelfs een beetje versuft bij zitten. De reden is dan dat er geen klepraampjes of roosters meer zijn. Daarnaast zien we bijvoorbeeld problemen met open haarden en kaarsen.”

“Kunnen we binnenkort de eerste claims van bewoners verwachten”, wil Jan Fokkema ten slotte weten. Heiko Haasjes denkt dat dat een reële mogelijkheid is. En ook voor bewonersorganisaties als de Woonbond is deze apparatuur beslist interessant.