Energie innovaties meer sexy maken .. via Harry. Pardon: Harriët.

KrokodilEnergie innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan allerlei landelijke/ Europese beleidsdoelstellingen. Zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en de opwek van duurzame energie. Helaas worden zonneboilers, warmtepompen of infraroodpanelen niet in grote getalen door de consument gekocht. Waarom eigenlijk niet? Voor de Topsector Energie/ RVO.nl verrichtte 5plus1 hier onderzoek naar.

Dit artikel van Niels Götz (5plus1) verscheen op 4 december op Energieplein20. Niels Götz is tevens als adviseur betrokken bij de ZEN-themagroep Marketing.

Belangrijkste conclusies zijn:

  1. Het gedrag van de mens wordt vooral gestuurd door emotie: we willen bepaalde dingen gewoon graag hebben. De motor achter deze hebberigheid is het beloningscentrum. En dat zit in het meest basale deel van onze hersenen: het reptielenbrein.
  2. In datzelfde reptielenbrein zetelen ook een aantal heel basale behoeften: voedsel, veiligheid, voortplanting en sociale acceptatie. Energie innovaties meer sexy maken doe je vooral door ze in deze behoeftes te laten voorzien.
  3. Doel van de studie was alle factoren te inventariseren die ons (koop)gedrag beïnvloeden. En deze vervolgens te ordenen. De factoren blijken onderverdeeld te kunnen worden naar 3 categorieën, overeenkomstig drie kennisgebieden. Te weten: consumentenpsychologie (mens), marketing (product) en innovatiekunde (systeem). Energie-innovaties meer sexy maken, vraagt dan ook om schaken op 3 borden tegelijk .
Maak kennis met Harry
We hebben allemaal een Harry. En daarvoor hoef je niet ver te zoeken. Harry zit namelijk diep in ons zelf. Maar hoe diep ook, Harry bepaalt veel van onze keuzes. Harry is ons oeroude reptielen-brein, dat waakt over onze basisbehoeftes veiligheid, voedsel, voortplanting en sociale acceptatie. Komt een van deze vier in het gedrang, dan staan we niet open voor andere zaken. Je hoeft dan ook niet aan te komen met energiebesparing als we moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen (voedsel) of ons niet veilig voelen (inbraak = veiligheid).

Lees verder op Energieplein20

Download de publicatie 'Verleid de Consument', een verslag van de studie zoals 5plus1 die in opdracht van Topsector Energie heeft uitgevoerd. In de studie zijn alle factoren die het koopgedrag van woonconsumenten bepalen geïnventariseerd en geordend.