Energiecijfers gebouwen via RVO.nl

image001Heeft u cijfers nodig over het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen? Of over de ontwikkeling van de energieprijzen? Wilt u weten hoe de stand van zaken is bij het toepassen van HR++-glas in kantoren? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft nauwkeurige en betrouwbare informatie over effectief CO2-reductiebeleid en energiebesparingsbeleid.

U kunt zelf uw energiecijfers selecteren, groeperen en downloaden voor uw beleid of onderzoek. U kunt zelf eenvoudig grafieken en tabellen samenstellen. Ga hiervoor naar de online databank met cijfers van energieprijzen, energielabels, utiliteitsbouw, woningbouw, duurzame energie en energieintensititeiten utiliteitsgebouwen.

Warmtecijfers
Het Nationaal Expertisecentrum Warmte heeft handige tools die betrekking hebben op de gebouwde omgeving zoals de WarmteAtlas Nederland, een wko-tool en de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. Met het rekenmodel van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving kunt u warmte- en koudeopties voor gebouwen met elkaar vergelijken, zowel op gebouw- als op gebiedsniveau.

Monitor energiebesparing gebouwde omgeving
Al enige jaren publiceert RVO.nl de monitor energiebesparing gebouwde omgeving. De monitor is grotendeels gebaseerd op eigen onderzoeken die RVO.nl jaarlijks laat uitvoeren. De monitor geeft een beeld van het verloop van energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw en het aantal en soort energiebesparende maatregelen die er zijn getroffen. Ook laat de monitor zien hoe de energieprijzen verlopen en uit welke elementen deze zijn opgebouwd. Van het onderzoek naar isolatiematerialen, isolatieglas en HR-ketels wordt jaarlijks een apart rapport gemaakt.