Energierekening nieuwbouwwoning voorspellen

duurzaamheid loontHoe hoog is de energierekening van een nieuwbouwwoning? Tot nu toe is dat een black box. Binnenkort gaat dat veranderen. De komende twee maanden ontwikkelt DPA Cauberg Huygen voor de partners van het Lente-akkoord een uniforme berekening om de energierekening van een nieuwbouwwoning op een genormeerde manier te voorspellen.

Zo kunnen woningen ‘in de etalage’ (op internet, in advertenties) met elkaar vergeleken worden. Uitgangspunten voor deze berekening zijn:

  • Zo eenvoudig mogelijk. Zo min mogelijk uitzonderingsgevallen.
  • Breed gedragen. Geen discussie over de achterliggende getallen.
  • Transparant. Voor ieder is duidelijk hoe de berekening heeft plaatsgevonden.
  • De EPC wordt als rekenkern gebruikt.

De voorspelde energierekening is gebaseerd op genormeerde gemiddelden en tracht de werkelijke energierekening zo goed mogelijk te benaderen, maar is slechts als voorlichting en vergelijkingsmateriaal bedoeld.

Nibud, Vereniging Eigen Huis, Aedes en EnergieSprong hebben zitting in het klein comité dat het onderzoek begeleidt. Jos de Vries (Bouwfonds Ontwikkeling) zit het voor.

Als vervolgstap zal hierna een instrument worden ontwikkeld om voor geïnteresseerde klanten een nauwkeurigere (maatwerk) voorspelling te kunnen doen, waarbij ze alleen een energierekening van hun bestaande woning hoeven te laten zien.