Energiesprong onder de loep: waar worden bewoners blij van?

watwerktOp maandag 1 juni gaven Niels Sijpheer (Energiesprong) en Wouter Borsboom (TNO) een presentatie tijdens het Nulnu 2015 congres in Utrecht. Ze namen enkele Energiesprong-projecten onder de loep. Drie vragen stonden centraal tijdens hun presentatie: wat werkt en wat niet? Welke (prestatie) afspraken worden gemaakt? Wat vinden de bewoners ervan?

Tevreden bewoners en goed werkende techniek zijn belangrijk voor de opschaling van Nul op de Meter-concepten. Het doel is een comfortabele, gezonde woning die net zoveel energie opwekt als er gemiddeld wordt gebruikt. Wat is hierbij voor bewoners het belangrijkst? En wat vanuit de techniek? Energiesprong heeft de opdracht gekregen om kennis hierover in kaart te brengen. Dat gebeurt door te rapporteren over grootschalige renovatieprojecten, maar ook over Nul op de Meter-nieuwbouw.

Tevreden bewoners
De zaken die ervoor zorgen dat bewoners tevreden of ontevreden zijn, verschillen per project. Vaak zijn er projectgebonden zaken die mis- of juist goed gaan. Maar er zijn ook grote overeenkomsten tussen projecten. Doorslaggevend voor het verschil tussen tevreden en ontevreden bewoners in de twee Energiesprong-projecten waar dit goed kon worden onderzocht, zijn:

  • Binnenklimaat: frisse lucht en een goede vochtregulatie zijn belangrijke voorwaarden voor tevreden bewoners.
  • Kosten en prijs/kwaliteitverhouding: een lagere energierekening en een goede prijs/ kwaliteitverhouding maken het verschil.
  • Informatievoorziening: goede uitleg aan bewoners is cruciaal, met name over het gebruik en onderhoud van de installaties in de gerenoveerde of nieuwe woning.
Het kan!
Wat zijn op basis van technische monitoring, interviews en enquêtes de opvallendste constateringen en lessen uit de Energiesprong-pilots? Het belangrijkst is de simpele constatering dat Nul op de Meter kán! De eerste resultaten laten zien dat de beloofde Nul op de Meter ambities zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn. Uit de monitoringsresultaten blijkt dat de woningen in het eerste jaar gemiddeld Nul op de Meter zijn. Hierbij is gecorrigeerd voor de relatief warme winter en hogere zoninstraling van dat jaar. Nul op de Meter is dus zeker geen mythe maar een nieuwe werkelijkheid.

Bouwkwaliteit is voorwaarde
Voorwaarde is wel dat de bouwkwaliteit niets te wensen over laat. Bij een slechte bouwkwaliteit gaat onnodig energie verloren. Verricht daarom tussentijdse metingen (Bouwtransparant). Beperk het huishoudelijk energiegebruik. Dit kan door het gebruik van energiezuinige apparaten, verlichting en stand-by killers en het geven van vouchers voor A++ apparatuur aan bewoners. Een aandachtspunt hierbij is laagdrempelige informatievoorziening aan de bewoners. Wees helder over wie verantwoordelijk is bij storingen. Men moet weten waar men terecht kan bij problemen, zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen.

Zie ook:
Resultaten onderzoek monitoring projecten Energiesprong (presentatie Nulnu2015)
Renoveren naar Nul-op-de-Meter. Wat werkt echt? - Energiesprongprojecten onder de loep
Tevreden bewoners - resultaten van monitoring (via EnergielingQ)
Onderzoek naar ervaringen van bewoners (via EnergielinQ)
Bewonerscommunicatie.com