Enquête: hoe zit het met aansluitkosten warmtenetten anno 2019?

Het Lente-akkoord wil het gesprek aangaan met warmteleveranciers, gemeenten en het ministerie over de Bijdragen Aansluitkosten (BAK) voor warmtenetten anno 2019. Om objectieve informatie in te kunnen brengen in de discussie over warmtenetten en warmtetarieven, willen we eerst middels een korte enquête enkele zaken inventariseren.

De energetische kwaliteit van nieuwbouw is in de afgelopen tien jaar snel veranderd. Oude aansluitverplichtingen, gebaseerd op de nieuwbouwkwaliteit en de inzichten van (meer dan) tien jaar geleden, zijn in veel gevallen niet meer passend. De ontwikkeling van warmtenetten loopt daardoor niet in de pas met de verbeterde energetische kwaliteit van nieuwbouw. Er dreigt nu een patstelling te ontstaan als gevolg van een aantal fundamentele dilemma’s:

  • Projectontwikkelaars die willen inzetten op energieneutrale, betaalbare en comfortabele energieconcepten krijgen te maken met een aansluitplicht op stadswarmte. Zij kunnen hierdoor niet de kwaliteit en meerwaarde voor de bewoner realiseren die technisch gezien mogelijk is.
  • Gemeenten zien een grote opgave voor de bestaande bouw, waar stadswarmte een cruciale rol gaat spelen in de energietransitie. Maar door aansluitplicht gaat de capaciteit en inzet nog steeds naar nieuwbouw, waar juist meer duurzame alternatieven voorhanden zijn. Overigens hebben veel grote gemeenten in hun warmtestrategie of warmtevisie al uitgesproken dat ze de voorkeur hebben voor lage temperatuur oplossingen voor nieuwbouw. Bij het aantonen van een duurzamer alternatief kan er in sommige gevallen ontheffing worden verkregen.
  • Concessiehouders voor stadswarmte hebben op basis van de aansluitplicht hun investeringen geraamd.
  • Bewoners van nieuwbouwwoningen laten van zich horen omdat ze een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis hebben gekocht maar dit niet terugzien in de maandlasten door hoge vaste bijdragen voor stadswarmte. (Hét voorbeeld van georganiseerd protest is het platform ‘Stadsverarming’ van bewoners in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in Utrecht.)

Om over deze kwesties het gesprek met warmteleveranciers, gemeenten en ministerie aan te kunnen gaan wil het Lente-akkoord enkele zaken inventariseren middels een korte enquête:
  • Wat is de hoogte van de BAK?
  • Moet er een BAK worden betaald voor projecten waarvoor ontheffing is verkregen voor aansluiting op het aanwezige warmtenet?
  • Wat is het tarief voor koude?
Je kunt hier de enquête invullen. De gegevens zullen met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Graag invullen vóór 4 juni 2019.