Onderzoek EPC 0,4 voor gestapelde woongebouwen

appartementenKun je met gestapelde woongebouwen een EPC van 0,4 realiseren? En zo ja, hoe? Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van RVO informatie verzameld en beoordeeld van 15 woongebouwen met een EPC van 0,4 en lager.

Uit de onderzochte projecten blijkt dat het technisch mogelijk is om te voldoen aan een EPC-eis van 0,4. Wel blijkt dat voor hogere woongebouwen meer maatregelen nodig zijn dan voor een lager woongebouw of grondgebonden woning. Het realiseren van een EPC < 0,4 kan zowel met cv als met externe warmtelevering, WKO of met biomassa.

Bij het ontwikkelen van een energieconcept voor woongebouwen met een EPC < 0,4 zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Een goed ge├»soleerde schil bestaande uit de minimale warmteweerstand conform Bouwbesluit van tenminste 4,5 resp. 6,0 m2K/W voor de gevel en het dak;
  • Drievoudig glas in combinatie met goed ge├»soleerde kozijnen. Geadviseerd wordt glas met een lagere ZTA-waarde op het zuiden en een lagere U-waarde op het noorden;
  • Een goede luchtdichtheid van minder dan 0,43. Zeker in de gestapelde bouw is dat goed mogelijk;
  • Buitenzonwering, overstekken (balkons) of glas met lage ZTA-waarde om te hoge temperaturen in de zomerperiode te voorkomen;
  • Balansventilatie met WTW heeft de voorkeur bij hoogbouw, omdat de winddruk comfortklachten op ventilatieroosters kan geven;
  • PV panelen. Het beschikbare dakoppervlak vormt bij woongebouwen hoger dan 5 bouwlagen een beperkende factor. Onder de onderzochte projecten worden behalve suntracking PV-panelen ook PV-panelen aan de gevel en panelen met een verhoogde Wattpiek opbrengst per m2 toegepast.
Download het rapport Onderzoek Woongebouw EPC < 0,4

Het onderzoek is uitgevoerd mede naar aanleiding van vragen van de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord. De minister heeft het rapport met een brief aan de partners van het Lente-akkoord toegezonden. Hierin blikt de minister vooruit naar 2020:

"Voor hoogbouw (meer dan vijf bouwlagen) zonder collectieve warmtevoorziening, lijkt met de huidige stand van de techniek de grens van het mogelijke te zijn bereikt. Ter voorbereiding van een verdere aanscherping naar bijna energieneutraal in 2020 dient er de komende jaren bijzondere aandacht te zijn voor de beschikbaarheid van technieken bij hoogbouw. Het uitgevoerde onderzoek biedt daarvoor een goede basis. Graag blijf ik met u en de partijen van het Lente-akkoord in gesprek om ook komende jaren het traject om te komen tot bijna-energieneutrale nieuwbouw te volgen en te faciliteren."

Lees hier de volledige begeleidende brief

Zie ook:
Minister Blok over EPC-eis woongebouwen met meer dan 5 lagen