Facts are facts but perception is reality

Bas van de Griendt discussieert met de zaal over de beleving van de woonconsument - op het scherpst van de snede

Verslag van de werksessie 'Woonconsumenten en energiebesparing' onder leiding van Bas van de Griendt (BPD) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 13 oktober – door Anton Coops

"We moeten zoeken naar argumenten waarmee je energiezuinigheid aan de consument kunt verkopen, en dan heb ik het niet over rekensommen maken met die € 25.000 extra hypotheek."

Tijdens een zeer scherpe discussie over het thema 'Woonconsumenten en energiebesparing' hield Bas van de Griendt zijn toehoorders op socratische wijze de spiegel voor: "Wees je bewust van de verschillen tussen professionals en woonconsumenten. Sluit aan op de belevingswereld van degene voor wie je het doet. Facts are facts but perception is reality."

Consumenten en Energiebesparing
Waarom nemen kopers en eigenaars van woningen wél of juist geen energiebesparende maatregelen? Consumenten geven op deze vraag vaak andere antwoorden dan professionals, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek van BPD. Tijdens de sessie toetst Van de Griendt de resultaten van dit onderzoek nog maar eens, door de vragen ook aan de zaal voor te leggen: "Denk je dat de consument gevoelig is voor verhalen van de buren? Of is een subsidie of een gunstige hypotheek toch belangrijker?"

Maar let op: dé consument bestaat natuurlijk niet. Daarom is het rapport Vijf tinten groen - input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën (Motivaction, 2013) volgens Bas een aanrader om scherper in beeld te krijgen met welke verschillende typen consumenten je te maken hebt.

Duurzame propositie
Het is gemakkelijk en laagdrempelig om mensen in beweging te krijgen via de portemonnee, maar als je een financieel voordeel na een tijdje weer weghaalt is het commitment ook weg. Daarom is het essentieel om te werken aan een duurzame propositie. Van de Griendt schetst in het kort waaraan zo'n propositie moet voldoen:

  • Focus op één kernvoordeel, bijvoorbeeld energie- en woonlasten;
  • Zorg dat dit voordeel relevant is, zodat het de consument 'in het hart raakt';
  • Wees onderscheidend met je kernvoordeel. Bied een uniek voordeel en zorg dat je hierin het beste presteert. Dit kan ook door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op service;
  • Wees geloofwaardig en controleerbaar in je propositie en je uitspraken. Kom met bewijs, en pas op voor greenwashing.
Vervolg
Claudia Bouwens (Lente-akkoord) rondt de sessie af en polst de zaal over een mogelijk vervolg. Enkele suggesties: een themagroep van bedrijven die hun klanten monitoren en ondervragen. Bewoners uitnodigen die al minstens een half jaar in een Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoning wonen.

Verder lezen
Informatiebehoefte bewoners vaak anders dan professionals denken (Lente-akkoord artikel over het BPD onderzoek)
Vijf tinten groen - input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën (Motivaction)