• Nieuws
  • 13/11/2023

Gebouwenmarktplaats: matchmaker voor circulariteit

“We moeten nú impact maken. Niet over 75 jaar. Laten we ons alleen nog richten op hergebruik en biobased bouwen.” Aldus Hylke Faber, oprichter van Gebouwenmarktplaats.

Het huidige bouwproces leidt tot een mismatch waardoor er uiteindelijk nauwelijks sprake is van hergebruik. “Het blijft beperkt tot kabelgoten, toiletpotten en deurdrangers,” oordeelt Faber: “Dat moet anders. We moeten vóórdenken. Niet nadenken.” In de praktijk worden veelal nieuwe materialen gebruikt. Circulariteit is dan een onzekere belofte van hergebruik met een mogelijke milieuwinst in een veel te verre toekomst. Om een kentering te bereiken heeft hij op 6 september www.gebouwenmarktplaats.nl gelanceerd. Doel: aanjagen van hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen uit te ontmantelen panden. Hoe? Door het bouwproces in z’n geheel om te draaien.

WEB HEIJBLOM FOTOGRAFIE 231102 17 59 0327
WEB HEIJBLOM FOTOGRAFIE 231102 18 05 0363
WEB HEIJBLOM FOTOGRAFIE 231102 18 12
WEB HEIJBLOM FOTOGRAFIE 231102 18 14

Nieuwe begrippen

Dat omgekeerde bouwproces kent een aantal nieuwe begrippen. Ten eerste zijn er eigenaren van donorgebouwen. Dat zijn gebouwen die het einde van hun levensduur naderen. Ten tweede is er een matchmaker die de verbinding maakt met een ontwerper en een opdrachtgever. Het donorgebouw vormt in feite de opslag van materiaal voor het doelgebouw. Een sloper wordt ontmantelaar. Die werkt in het nieuwe bouwproces direct samen met de ontwerper en de bouwer.

Spin in het web

Gebouwenmarktplaats (‘Funda meets Tinder’) vormt een spin in dit web. De marktplaats maakt het mogelijk om donorgebouwen en materialen zichtbaar aan te bieden. Daarmee stimuleert de markplaats consortia van ontwikkelaars, architecten en circulaire slopers vroegtijdig samen op te trekken. Faber: “Op de marktplaats vind je gebouwen die ontmanteld worden, zodat je een nieuw gebouw kunt ontwerpen en ontwikkelen op basis van een te ontmantelen donorgebouw.”

Hergebruik verplicht!

Tijd, garantie, heldere data en leveringszekerheid zijn belangrijke eisen die de klanten stellen, aldus de aanwezigen bij de platformbijeenkomst van Lente-akkoord 2.0. Faber stelt het publiek gerust: “Daar kan gebouwenmarktplaats in voorzien.” Moet circulair slopen verplicht worden? “Ja”, zeggen alle aanwezigen, liefst morgen en mits aantoonbaar mogelijk. “Maar let op,” nuanceert Faber: “Circulair slopen is geen doel, maar een middel. Ik zie het liever dat hergebruik verplicht wordt gesteld!”

Gebouwenmarktplaats is een initiatief en concept van Brokkenmákers in samenwerking met Universiteit Utrecht, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Renovatie Platform NRP, Draaijer en De Firma Stek.