Geen WKO's en bodemwarmtepompen in Noord-Brabant?

De NEPROM heeft de leden van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant gevraagd om het Regionaal Water- en bodemprogramma niet ongewijzigd vast te stellen. Bij vaststelling in ongewijzigde vorm wordt het onmogelijk om in Noord-Brabant nog boringen uit te voeren voor WKO en bodemwarmtepompen.

De provincie vreest dat de boringen de kwaliteit van het drinkwater aantast, en heeft daarom wetgeving in voorbereiding die in de ogen van de NEPROM te rigide is.

"Maar als die zorgvuldigheid zo rigide wordt toegepast als nu wordt voorgesteld, betekent dit dat alle bodemenergietoepassingen uit voorzorg stilgelegd moeten worden. Dat is onnodig. De procedures voor het bodemboren en herstellen van die kleilagen, die in veel gevallen noodzakelijk zijn voor de toepassing van WKO en bodemwarmtepompen, zijn namelijk in protocollen en in een erkenningsregeling vastgelegd en wettelijk verankerd. De risico’s zijn door uiteenlopende onafhankelijke partijen wetenschappelijk onderzocht en herhaaldelijk ‘zeer beperkt’ genoemd."

De brief van de NEPROM aan de leden van de Provinciale Staten – Provincie Noord-Brabant