Voorbeelden gerealiseerde nieuwbouw woningen met EPC < 0,4

roadmap-epcIn opdracht van het ministerie van BZK heeft RVO een studie laten uitvoeren naar gerealiseerde energiezuinige nieuwbouw woningen die op dit moment al een EPC hebben kleiner dan 0,4. De studie van 17 juli 2014 is sinds vandaag beschikbaar.

Het onderzoek omvat 23 woningbouwprojecten en is uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Er is onderscheid gemaakt in 4 ambities: EPC kleiner of gelijk aan 0,4, EPC kleiner of gelijk aan nul, energienotanul en energieleverend.

Het ontwerp van een energiezuinige woning start met een zongeoriƫnteerd ontwerp en goede thermische schil. Er is veelal sprake van warmteterugwinning uit ventilatielucht, het gebruik van duurzame energie voor verwarming en het gebruik van zonne-energie in de vorm van een zonneboiler en PV-panelen. Dit zijn echter geen verplichte maatregelen.

Het doel van het onderzoek was om met deze voorbeeldprojecten de Database Energiezuinig Gebouwd van RVO te actualiseren, en een beter inzicht te krijgen in de energiemaatregelen die momenteel worden getroffen bij energiezuinige seriematige woningbouw.

De mogelijkheden om een lage energie-ambitie te realiseren met perceelsgebonden maatregelen zijn voor grondgebonden woningen eenvoudiger dan voor appartementsgebouwen. Als vervolg wordt door RVO een studie, specifiek gericht op gestapelde appartementsgebouwen verricht.

Download Gerealiseerde Nieuwbouw Woningen met EPC < 0,4

Download ook dit soortgelijk onderzoek met eerder onderzochte woningbouwprojecten, uit november 2013.