Goed ventileren als extra maatregel tegen coronavirus

Omdat gebouwen vanwege energiezuinig bouwen steeds beter zijn geïsoleerd, neemt de noodzaak van goed ventileren toe. Ook de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus in gebouwen krijgt steeds meer aandacht.

In de installatie- en bouwsector ontstonden de afgelopen tijd veel vragen over de invloed van de coronacrisis op gebouwinstallaties. Om iedereen met corona-gerelateerde technische vragen te helpen, hebben de VLA, TVVL, ISSO en VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) de handen ineen geslagen en een vraagbaak met een expertgroep opgericht.

Aansluitend op de inzichten van internationale wetenschappers adviseren deze organisaties om gebouwen goed te ventileren. Specifiek op plekken waar mensen langere tijd in slecht geventileerde ruimten zitten is dit van groot belang.

Adviezen over ventilatie
In de vraagbaak op TVVL Connect en in een REHVA document geven de specialisten allerhande adviezen en antwoorden als het gaat om efficiënt ventileren. Met name in ruimten waar meerdere mensen regelmatig relatief dicht op elkaar zitten, is het verstandig om de ventilatievoorzieningen goed te checken. In essentie komt het neer op:

• Maximaliseer de verse luchttoevoer;
• Minimaliseer recirculatie van de lucht;
• Bekijk of de inzet van filters en andere lucht reinigende apparaten zinvol is.

Veel kennis voorradig
De bouw- en installatiesector beschikt over veel kennis over ventilatiesystemen in gebouwen. Een paar voorbeelden: de advisering door de expertgroep, praktische richtlijnen en tools op Platform Binnenklimaattechniek het kennisplatform van ISSO met diverse kennisdocumenten zoals het Handboek Installatietechniek en ISSO-publicatie 27 ‘Kwaliteitseisen luchtfilters’ en een scala aan certificeringsregelingen. Daarmee heeft de sector alles in handen om invulling te geven aan de advisering, het ontwerp, het onderhoud en de controle van ventilatiesystemen in gebouwen.

Zorg voor goede ventilatie
Door de toenemende aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie- en airconditioningsystemen bij de verspreiding van het coronavirus kunnen professionals vragen verwachten over goede ventilatie in gebouwen. Het expertteam staat klaar om die vragen te beantwoorden en advies te geven. De kennisorganisaties ondersteunen de professionals in de gebouwen met hun kennis. Professionals kunnen de vraagbaak raadplegen voor vragen en advies over het gebruik en onderhoud van ventilatiesystemen in de gebouwen.