Grenswaarde oververhitting bekendgemaakt

Dit artikel is gebaseerd op een nieuwsbericht op RVO.nl, gepubliceerd op 28 augustus 2019

Minister Ollongren (BZK) heeft de grenswaarde voor temperatuuroverschrijding (TOjuli) bekendgemaakt: het wordt 1,0. De nieuwe eis ter verlaging van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen gaat in per 1 juli 2020. Dat is dus tegelijk met de invoering van de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers. Hiermee neemt de noodzaak toe om maatregelen te treffen tegen oververhitting. Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, en houden daardoor hun warmte beter vast. In de zomer kan dat problemen opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast.

Zonwering, ventilatie, oriëntatie
Een goed ontworpen gebouw zorgt ervoor dat de binnentemperatuur niet te hoog oploopt. Dit voorkomt dat bewoners achteraf tot noodmaatregelen overgaan, zoals het installeren van inefficiënte mobiele airco’s. De nieuwe eis kan in de praktijk bijvoorbeeld tot maatregelen leiden op het gebied van zonwering, ventilatie of de oriëntatie van de woning.

Onderzoek criterium grenswaarde
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) liet W/E-adviseurs onderzoek doen naar het criterium en de grenswaarde om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken. Dit resulteerde in het rapport 'Grenswaarden zomercomfort nieuwe woningen in Bouwbesluit'. Op basis hiervan adviseerde RVO.nl het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om TOjuli op te nemen in de bouwregelgeving: zie 'Advies eis vermindering risico oververhitting nieuwbouwwoningen in Omgevingsregeling'.

Grenswaarde TOjuli
Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0.

Een temperatuuroverschrijdingsberekening met een dynamisch simulatieprogramma voorspelt specifieker wat het risico op temperatuuroverschrijding is. Indien de TOjuli de grenswaarde van 1,0 overstijgt, mag aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO), conform vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, wordt gesteld op 450 uur. Dit wordt in de bouwregelgeving opgenomen en nader uitgewerkt.

ZEN-Platformbijeenkomst 'Oververhitting' op 19 november
Op 19 november organiseert het Lente-akkoord een ZEN Platformbijeenkomst die geheel in het teken staat van oververhitting. Nieuwbouwwoningen zonder actieve koeling moeten per 1 juli 2020 aan de nieuwe grenswaarde voor TOjuli voldoen. Hoe werkt de Temperatuur Overschrijding Juli berekening? Wat betekent dit voor uw woningen? Op 19 november willen we hier duidelijkheid in scheppen. Daarnaast presenteert Harm Valk (Nieman RI) de doorrekeningen van de definitieve BENG-eisen op 12 praktijkprojecten. Ook heeft hij de TO Juli voor enkele van deze woningen doorgerekend. Direct aanmelden voor deze bijeenkomst.

Downloads
Rapport 'Grenswaarden zomercomfort nieuwe woningen in Bouwbesluit' (W/E-adviseurs)
Adviesnota 'Advies eis vermindering risico oververhitting nieuwbouwwoningen in Omgevingsregeling' (RVO.nl)
Onderzoek 'Temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen in relatie tot voorgenomen BENG-eisen' (W/E-adviseurs 2018, ter verdieping)