• Nieuws
  • 10/05/2023

Groot onderzoek naar consumentenperceptie van houten woningbouw afgerond

Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen heeft een groot onderzoek afgerond naar de waardering van houten woningbouw en de ideeën en vooroordelen van de consument over wonen in houten woningen. De resultaten zijn gratis beschikbaar.

White paper consumentenperceptie houtbouw Lente akkoord

Doel van het onderzoek is, om inzicht te geven in het marktpotentieel van houten woningbouw, en te zien wat consumenten verwachten van houten woningen. Maar liefst 1100 consumenten met verhuisplannen op de korte en middellange termijn vulden een zorgvuldig samengestelde enquête in. Uit de enquête blijkt dat 35 procent van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning zou overwegen. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over vermeende nadelen van houtbouw.

De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact zorgt bij bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeentes voor interesse in houtbouw. Tegelijkertijd moeten er in ons land flink worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken. Om dat voor elkaar te krijgen groeit de aandacht voor industrieel en gestandaardiseerd bouwen. Veel fabrieken die hiermee bezig zijn, werken in meer of mindere mate met hout. Om vraag en aanbod ten aanzien van houten woningbouw op elkaar aan te laten sluiten, is inzicht in de woonwensen en perceptie van de consument cruciaal.

Met deze grote steekproef en de gerichte vraagstelling ontstaan er interessante nieuwe inzichten en daarmee een indruk over wat de perceptie is bij de eindgebruiker. Allerlei partijen zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Pablo van der Lugt, onderzoeker aan de TU Delft en houtbouwexpert

Resultaten enquête beschikbaar

Daarom heeft het Lente-akkoord samen met een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw - AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea - het initiatief genomen voor een groot marktonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de themagroep Consumentenwaardering Houtbouw. 1100 respondenten werden bevraagd op hun wensen, twijfels, voorwaarden en gevoelens ten aanzien van houten woningbouw. De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met literatuuronderzoek en een aantal interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, is samengebracht in onderstaande white paper.

Consument wil houtbouw zelf ervaren

De algemene conclusie van de white paper is dat er zeker belangstelling is bij de consument voor het wonen in een houten woning. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen en onzekerheden. Goede kennisoverdracht is daarmee één van de belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. Er is veel behoefte aan voorbeelden en concrete ervaringen, zodat houtbouw ‘beleefbaar’ wordt voor mensen, en als gelijkwaardig wordt ervaren ten opzichte van traditionele materialen. Met deze en de andere uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek gaan de partners van Lenteakkoord 2.0 de komende tijd verder aan de slag.