• Nieuws
  • 25/03/2024

Handreiking: Eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen

Het Lente-akkoord is met een groep corporaties, ontwikkelaars en investeerders bezig met kennisontwikkeling en -deling op het vlak van biobased bouwen. De startpublicatie van deze groep is een handreiking over eenvoudig toepasbare biobased isolatiematerialen. Hierin worden de 5 meest laagdrempelig toepasbare materialen besproken. 

Alle biobased materialen die in de handreiking worden besproken zijn betaalbaar, eenvoudig te verwerken in een bestaand bouwproces en gecertificeerd. Het zijn no-regret-opties.

We hopen met deze publicatie niet alleen de voorlopers, maar juist het gros van de bouwers te bewegen tot die eerste stappen met biobased bouwmaterialen. Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Kies uit deze publicatie het materiaal dat het best past bij jouw project en ga aan de slag. En over een paar jaar is biobased bouwen onlosmakelijk onderdeel van je bouwpraktijk. De ervaringen van partijen die je voorgingen leren: als je eenmaal bent begonnen wil je nooit meer anders. Blije werknemers, blije gebruikers, blije boeren, en een boost voor klimaat en milieu!

De publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Taal van Aveco de Bondt en de Lente-akkoord themagroep Biobased:

  • Carl Dolmans, Hendriks Coppelmans Ontwikkeling
  • Dick van Ginkel, TBI WOONlab
  • Dirk van den Reek, Ballast Nedam Development
  • Hans Peter Ringnalda, Trebbe Groep
  • Anke Verhagen, Rabo Smartbuilds

NIet onvermeld mag blijven dat de eerste werkzaamheden aan deze publicatie zijn gedaan door Max Drath die vorig jaar is overleden. Max was een echte voorloper op het gebied van Biobased materialen en met hem is een schat aan kennis heengegaan, alsmede een zeer prettig mens.