“Het is belangrijk om veel uitleg te geven”

Verslag van de sessie 'Hoe licht je de bewoner goed voor' door Wendy Braanker.

Gasloos is steeds vanzelfsprekender voor woonconsumenten, maar ondertussen zitten ze nog vol vragen over de overstap van gas naar duurzame alternatieven. Tijdens de sessie ‘Hoe licht je de bewoner goed voor’ gaven Claudia Esveldt en Teun Vercauteren van Eteck en Maarten Markus en Han van Seumeren van AM hun visie op de wijze waarop bewoners, aannemers, installateurs en ontwikkelaars met de uitdagingen rond aardgasloos omgaan. “Het betekent heel veel praten met mensen.”


Het is volgens Claudia Esveldt (Eteck, foto) belangrijk dat de klant weet wat de voordelen zijn van het kiezen van een aardgasloze installatie. De aansluitplicht voor nieuwbouwwoningen op het aardgasnet komt waarschijnlijk op 1 juli te vervallen. Dit betekent dat nieuwbouw snel aardgasvrij zal zijn en dat we nu te maken hebben met een transitieperiode.

Veel vragen over kosten en tarieven
In deze overgangsfase zijn toekomstige bewoners niet gewend aan nieuwe systemen zoals zonnepanelen, vloerverwarming en warmtepompen. Eteck, leverancier van installaties voor de opwekking van duurzame energie, ziet in de praktijk waar consumenten mee worstelen. De afdeling klantzaken, één van de vier onderdelen van het bedrijf, krijgt veel vragen over kosten en tarieven en er komen ook veel vragen over hoe de nieuwe techniek werkt. “En omdat er veel partijen bij betrokken zijn - bijvoorbeeld vanwege de installatie van zonnepanelen, vloerverwarming enzovoort - kan dit miscommunicatie tot gevolg hebben.”

Duidelijkheid, eenduidigheid en eenvoud
Volgens Eteck moet het voor de klant duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten als ze gebruik (gaan) maken van nieuwe aardgasvrije technieken voor koken, warm tapwater en verwarming van het huis. De informatie hierover moet duidelijk, eenduidig en eenvoudig zijn. Vervolgens wordt een actuele casus getoond om te demonstreren wat de uitdagingen zijn als het gaat om het informeren van de consument. Eteck is op dit moment bezig met het project Centrumeiland in Amsterdam IJburg. Het gaat om 1300 nieuwbouwwoningen, waarvan een groot aantal als zelfbouw wordt gerealiseerd.

Eteck koos er voor om consumenten zowel online als offline te informeren over de verschillende zaken die aan de orde kunnen zijn als er nieuwe installaties worden geplaatst en dus geen gebruik meer wordt gemaakt van een gasaansluiting. Zo is er onder andere specifiek voor dit project een website opgezet en zijn er informatiekaarten gemaakt van de installaties die naar klanten worden gestuurd. “Dat doen we bij alle projecten.” Ook is er een presentatie gehouden voor de toekomstige bewoners van het project Centrumeiland. Hier werd het WKO systeem uitgelegd.

De keuze voor aardgasvrij
Maarten Markus laat aan de hand van een onderzoek van AM zien dat de woonconsument over het algemeen veel interesse heeft in ontwikkelingen rond nieuwe energie. Ook al zijn er verschillen in de drijfveren, bij veel mensen speelt dat ze een bijdrage willen leveren aan een beter milieu. Ook toekomstbestendigheid van de woning wordt belangrijk gevonden en het feit dat het kan leiden tot lagere maandlasten. Opvallend is verder dat 93 procent van de respondenten in het onderzoek zegt te willen gaan voor gasloos, 70 procent wil een warmtepomp omdat ‘deze installaties de toekomst hebben’ en 46 procent zegt de voorkeur te geven aan een nul-op-de-meter woning.

Herijken
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM zegt dat het vanwege de energietransitie woonconcepten en verkoopmiddelen moet herijken. Ook oplossingen voor hoogbouw moeten opnieuw bekeken en heroverwogen worden. Maarten Markus refereert tijdens zijn toelichting aan een nieuwbouwproject in Rotterdam, de Zalmhaven. Dit is een woontoren met een hoogte van 215 meter die waarschijnlijk in 2020 zal verrijzen in de Maasstad. AM is op zoek gegaan naar een speciale techniek om dit gebouw, dat de hoogste woontoren van Nederland zal zijn, van energie te voorzien. “Tien jaar geleden waren we hier niet mee bezig.”

Meenemen in ervaringen
De Schoemaker Plantage, een nieuwbouwproject van AM in Delft, laat zien hoe de ervaringen van de AM en de nieuwe bewoners zijn als het gaat om aardgasvrije nieuwbouw. Bij dit project met 700 nul-op-de-meter-woningen is letterlijk veel energie gestoken in informatievoorziening aan (potentiële) kopers. “Het ging dan ook om dingen als hoe moet je de woning gaan gebruiken”, vertelt Han van Seumeren van AM.

De eerste fase van het project is inmiddels opgeleverd en de bewoners ontvingen (ook op papier) informatie over de ingebruikname van de vloerverwarming en andere aanwijzingen voor het gebruik van de systemen, zoals het tappen van warm water. De conclusie is dat de communicatie richting de consument nog beter kan. “Binnenkort zitten we met de aannemer en andere partijen aan tafel om alles te evalueren. We willen het proces verder verbeteren en de communicatie richting kopers nog beter doen. Ze hebben behoefte aan een aanspreekpunt.”

Download de presentatie van AM