Hoedemakers maakt werk van gezond binnenklimaat

Verslag van de sessie over healthy home met Marc Hoedemakers (Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni – door Henk Bouwmeester

Gezond wonen krijgt weinig aandacht. Iedereen heeft het over energie, terwijl negentig procent van de huishoudens zich nog nooit heeft verdiept in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in huis, zegt Marc Hoedemakers (Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling). Laat staan dat er maatregelen worden genomen om gezonder te wonen. Met twee proefwoningen in Rosmalen wil hij inzicht, kennis en ervaring opdoen.

Het project in Rosmalen bestaat uit twee identieke woningen in de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. Beide woningen zijn nul-op-de-meter. Beide woningen zijn ook ‘normaal’ bewoond. Twee proefgezinnen die de woningen huren, hebben met de pilot ingestemd.

Aanvullende gezondheidsmaatregelen
De woningen zijn identiek, maar verschillen op het punt van binnenluchtkwaliteit. In de healthy home is bij de keuze van technische installaties en toegepaste materialen gekozen voor oplossingen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat.

• De healty home heeft wanden met leemstuc met vlasisolatie. De wanden vormen hierdoor een ‘ademende jas’ die de luchtvochtigheid in de woning stabiliseert en bovendien zorgt voor extra geluiddemping.
• De afzuigkap in de healthy home heeft een aparte afvoer naar buiten. De andere NOM-woning heeft een recirculatiekap.
• In de healthy home wordt ventilatie gestuurd op basis van een sensor in iedere kamer en er is een extra afzuigpunt bij wasdroger, warmtepomp en ventilatieunit. In de ventilatiebox van de balansventialtie zit een fijnstoffilter.
• De healthy home heeft de mogelijkheid van koeling (via vloerverwarming) en heeft automatische screens aan de zonzijde. De andere woning heeft deze voorzieningen niet.

Meetprogramma
In beide woningen is meetapparatuur geplaatst waarmee luchtvochtigheid, temperatuur, CO2-concentratie, fijnstof en de concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) worden gemonitord. Hiervoor is een sensor ontwikkeld die in iedere kamer, naast de lichtschakelaar, aan de wand is bevestigd. Ook het geluidsniveau in de woning wordt gemeten. De bewoners zijn daarnaast bereid hun ervaringen te delen: hun (subjectieve) beleving van het wooncomfort.

Samenwerking
Doel van de pilot is om inzicht, kennis en ervaring op te doen. Welke maatregelen zijn relevant? Wat is het (meetbare) effect op de luchtkwaliteit? Wat doen de maatregelen met de gezondheid en de gezondheidsbeleving van de bewoners? De pilot is opgezet door Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling in samenwerking met een expertgroep van ondernemers, toeleveranciers en producenten. Ook TU/Eindhoven en Avans Hogeschool in Tilburg hebben over de opzet van de pilot geadviseerd. De woningen zijn begin 2019 opgeleverd en eind maart door de twee testgezinnen betrokken. Zij worden twee jaar gevolgd. Na afloop van de pilot krijgen zij de mogelijkheid om de woning te kopen. De eerste uitkomsten van de pilot komen in 2020 beschikbaar.

Twintig uur per etmaal
Marc Hoedemakers: “Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit buiten. Recente onderzoeken tonen echter aan dat het vooral de luchtkwaliteit binnen is die voor gezondheidsproblemen kan zorgen. De binnenlucht is sterker vervuild dan de buitenlucht. En dat terwijl mensen al snel meer dan twintig uur per etmaal binnen doorbrengen. We willen met deze proef de bewustwording vergroten bij aannemers, opdrachtgevers en bij bewoners zelf.”