• Nieuws
  • 08/02/2023

De houtbouwpraktijk van De Nijs

Leren uit de praktijk, ervaringen uitwisselen, samen slimmer worden: dat gebeurt tijdens de excursies van Lente-akkoord. Het bezoek aan het Houtbouw Experience Center van De Nijs is daar een geslaagd voorbeeld van.

De Nijs Experience Center excursie

Een woonkamer vol stoelen en statafels, een keuken met koffie en hapjes... “Het lijkt wel een verjaardagsfeestje van een oom!”, zo opent Sander Woertman de middag in het Houtbouw Experience Center van De Nijs in Heerhugowaard. “Een erg populaire oom”, haast de programmaleider van Lente-akkoord 2.0 zich erbij te zeggen. Want met een opkomst van ongeveer 40 personen zijn de neergezette stoelen en statafels bezet. De nootjes ontbreken op dat moment nog - die volgen aan het eind van de middag.

Bekende, maar ook nieuwe gezichten zijn afgekomen op deze excursie, de eerste die het Lente-akkoord 2.0 organiseert. Vertegenwoordigers van bouwers, beleggers, banken en brancheverenigingen willen horen welke ervaring De Nijs heeft opgedaan met de ontwikkeling van Woodstone. En: het met eigen ogen zien. Het Houtbouw Experience Center is de naam van de drie proefwoningen die De Nijs in 2022 bouwde op de projectlocatie. Een blokje met een studio en een twee- en driekamerappartement.

Voor de bouwer de uitgelezen manier om ervaring op te doen met bouwen in hout en risico’s te minimaliseren voorafgaand aan de bouw van de woontorens (204 appartementen in totaal – verwachte start bouw: juni). “Dit weerspiegelt heel mooi het karakter van het Lente-akkoord, waarin we willen leren van de praktijk. Wat is er nodig om circulair bouwen verder te kunnen brengen? Dat De Nijs het lef heeft gehad om dit zo te doen, is bewonderenswaardig”, zegt Woertman.

Houten Leeuw

Peter Mikkers, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, en collega Niek Schaap nemen de toehoorders vervolgens mee in een presentatie over bouwen in hout in het algemeen en Woodstone in het bijzonder. Mikkers legt uit dat de leerpunten uit de proefwoningen zijn verwerkt in de technische ontwerpen van Woodstone én het volgende project dat voor De Nijs op stapel staat: de Houten Leeuw in Amsterdam. Ook is de ontwikkelaar aan de slag met een aantal andere partijen om een circulair Programma van Eisen samen te stellen.

Is houtbouw werkelijk 10 tot 15 procent duurder dan beton, zoals een veelgehoord statement luidt? Daarin wil De Nijs inzicht krijgen. “We weten het niet, want we rekenen altijd maar één gebouw uit”, zegt Mikkers. Daarom rekent de ontwikkelaar naast De Houten Leeuw momenteel ook een ‘betonnen Leeuw’ door. Hetzelfde project, maar dan opgebouwd in betonwanden en breedplaatvloeren. Met daarin meegenomen de BENG-eisen, vergelijking GBO/BVO en circulariteit.

Woodstone

Schaap doet vervolgens uit de doeken wat hij in een eerder artikel op Lente-akkoord ook vertelde over het Woodstone-project. Onder andere over de keuze voor CLT, en de concessie die is gedaan op de begane grond. Hier moet toch wat beton en kalkzandsteen[JB1] worden toegepast vanwege diverse functies, zoals de Transformators in de plint. Het verhaal gaat ook over de verschillende opties voor de vloeropbouw die in de woningen van het Experience center zijn getest (Lees: De Nijs leert hoe je in CLT bouwt | Lente-Akkoord 2.0) en het denken vanuit woningplattegronden.

Wat in dat eerdere artikel nog niet te lezen viel: waar het project zijn naam aan de danken heeft. Dat ‘wood’ is wel duidelijk, maar ‘stone’ is de verzamelnaam voor edelstenen – het project bevindt zich in de edelstenenwijk.

Basis voor de ontwikkeling is een samen met de gemeente opgestelde ambitie om het project te bouwen “alsof het al 2030 is”. Met hoge ambities op de thema’s Circulariteit, Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Energie.

Die ambities zijn grotendeels gehaald: alleen op het vlak van mobiliteit niet, omdat de gemeente meer dan 40 parkeerplaatsen nodig acht: het zullen er straks 173 zijn. Niettemin wordt de buitenruimte zo aangelegd dat bewoners eerst langs hun eigen fietsenstalling komen, dan langs een gemeenschappelijke, vervolgens langs deelauto’s en daarna pas aanbelanden bij “hun eigen heilige koe”.

Geleerde lessen

Als geleerde lessen voor De Nijs tot dusver noemt Schaap de volgende punten:

  • Wil je in hout, denk dan vanaf je vertrek in hout
  • Denk door in de hele keten, ook wat na de ruwbouw komt
  • Stel duidelijk vast waar je hout in het zicht wil laten
  • Denk vanuit een casco dat maakbaar is in hout verder in leidingschachten en badkamers
  • Betrek de juiste adviseurs vanaf de start, schroom geen second opinion
  • Vergaar kennis door ook kennis te delen
  • Maak gebruik van de expertise binnen De Nijs

Comforttesten

Nadat TNO al eerder de verschillende opbouwen voor de vloer testte op geluidisolatie - (Voordelen Droogbouwvloer lastig te kwantificeren | Lente-Akkoord 2.0) - zijn momenteel de comforttesten aan de gang. Ofwel: hoe presteren de woningen tijdens dit seizoen op temperatuur? Wat gebeurt er met de luchtvochtigheid? Hiervoor ontvangt het project subsidie vanuit het Ministerie van BZK. En is het dus zaak – zo merkt Schaap op – om door te geven aan TNO met welke bezetting ze deze middag moeten rekenen.

Wat is ze geleerd hebben , komt als vraag van een van de toehoorders. Schaap: “Qua ontwerp: éérst met de constructeur en de bouwer kijken wat goed maakbaar is. Stuur je een architect op weg zonder een heldere opdracht, dan krijg je de meest exotische ontwerpen terug. Die aandacht in de voorfase verdient zich terug.”

De Nijs heeft vroeg contact gezocht met banken en verzekeraars, legt Mikkers uit na een vraag over de verzekerbaarheid van het project. Van een hogere premie is geen sprake.

En hoe zit het met de installaties? De appartementen krijgen een aansluiting op de Duurzame Ring, een warmte- en koudenet dat gebruik maakt van restwarmte van aangesloten bedrijven, en zijn voorzien van individueel regelbare vloerverwarming in alle vertrekken. Voor verse lucht zorgt een balansventilatietoestel.

De verkoop van Woodstone start eind februari/maart. Over de verkoopprijzen wordt nog nagedacht. Wel merkt Mikkers op dat De Nijs met een groot deel van de appartementen – 60% - inspeelt op de vraag naar betaalbare woningen. “Veel 25- tot 30-jarigen willen in Heerhugowaard blijven wonen.”