• Nieuws
  • 17/03/2022

Hugo de Jonge over Circulair Industrieel Bouwen: “twee vliegen in één klap”

Met een gedreven betoog sprak minister van VRO Hugo de Jonge de bouwsector toe tijdens het startcongres van het Lente-akkoord 2.0 op 10 maart. Zijn herhaalde oproep om in actie te komen, resoneerde tijdens het hele programma en leverde mooie suggesties op. Deze suggesties vormen de basis voor de acties waarmee het Lente-akkoord 2.0 komende tijd aan de slag gaat.

Voorjaarsnota0335

Circulair en Industrieel bouwen moet haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar worden

Het betoog van de minister was duidelijk: “Circulair en Industrieel bouwen is technisch mogelijk en het gebeurt ook al. Maar we moeten het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken.” Deze opmerking wordt direct gevolgd door een glasheldere uitnodiging richting de bouwbranche: “Als u meedenkt over hoe hoog we de lat kunnen leggen, ben ik bereid om de benodigde normering en regelgeving op een goede manier in het Bouwbesluit te gieten. Dan bieden we bouwend Nederland aan de voorkant zekerheid, zodat we aan de achterkant de snelheid behalen om de woningopgave en de duurzaamheidsopgave te realiseren. Maar wacht de nieuwe regelgeving niet af. Leg de lat nu alvast zo hoog mogelijk. Wij zijn de eerste generatie die aan den lijve ondervindt wat klimaatverandering betekent, en de laatste die er iets aan kan doen.” Eén ambitie wordt alvast door de minister op tafel gelegd: de MPG zou versneld naar 0,5 moeten, het liefst al in 2025.

Hoe kun je als individu bijdragen aan de duurzaamheidstransitie

De oproep van De Jonge om aan de slag te gaan en voor jezelf te bepalen hoe hoog je de lat kunt leggen, werd door Yvette Watson, winnaar van de ABN Duurzame 50 en oprichter van Phi Factory, verder uitgediept met een analyse hoe je als individu kunt bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. “Uit onderzoek blijkt dat je een kwart van een populatie nodig hebt om een sociaal kantelpunt te bereiken, analyseert Watson. “In de bouw zijn 500.000 mensen werkzaam. We hebben dus 125.000 mensen nodig om de kracht van het collectief te benutten. Het is aan de sector om hen uit te dagen, om hun expertise te activeren. Geef hen de ruimte om te experimenteren en zo bij de duurzame doelstellingen betrokken te raken. Dat is belangrijk, want met een cumulatieve inspanning van genoeg mensen kom je tot resultaat.”

Samenwerking vijf brancheverenigingen is bijzondere troef

Van daaruit was het een mooie overgang naar de tien deelsessies van het programma. Tijdens de sessies werd aan de hand van een gelijk aantal onderwerpen bekeken wat de stand van zaken is, en hoe het Lente-akkoord 2.0 zou kunnen bijdragen aan versnelling en opschaling. De resultaten per deelsessie zijn komende tijd te vinden op www.lente-akkoord.nl. In de plenaire terugkoppeling analyseerden dagvoorzitter Wytze Kuijper, Ronald Huikeshove, directievoorzitter van AM Gebiedsontwikkeling, en programmaleider Sander Woertman, 10 mogelijke acties om komende tijd op te pakken. Deelnemers aan het Startcongres konden live hun commentaar op de suggesties delen, wat massaal werd gedaan. Het zorgde voor een dynamische afsluiting van een geslaagd congres. Duidelijk is, dat de samenwerking tussen de 5 brancheverenigingen Aedes, WoninbouwersNL, IVBN, Bouwend Nederland en NEPROM een bijzondere troef is in een tijd waarin we alleen door samen te werken de benodigde transitie in gang kunnen brengen.