• Nieuws
  • 20/12/2023

In gesprek met Koningin Maxima

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 19 december jl. in het kader van circulair bouwen een bezoek aan Campus Werkspoor in Utrecht. In een afsluitend gesprek op het kantoor van JAJO besprak de Koningin de toekomstbestendigheid en de aandachtsgebieden van circulair bouwen. Sander Woertman, programmaleider van het Lente-akkoord, mocht aanschuiven.

Koningin Máxima Sander Woertman werkbezoek JAJO 2023
Koningin Máxima in gesprek met Sander Woertman tijdens het werkbezoek aan Campus Werkspoor in Utrecht

Overige deelnemers aan het gesprek waren Peter Heuvelink, algemeen directeur projectontwikkeling van JAJO, Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management aan de TUDelft, Cees Van Dillen, directeur van Van Dillen Bouwgroep, Cécile van Oppen, mede-oprichter van Copper8, en Bob Jansen, mede-oprichter van Lingotto, en uiteraard Koningin Máxima. Wat volgde was een open en inhoudelijk gesprek over circulair ontwikkelen en bouwen. Onder andere de toekomstbestendigheid en de aandachtsgebieden van circulair bouwen werden besproken met de Koningin. De noodzakelijke verandering in de materiaalkringloop van vastgoed is alleen mogelijk door samen te werken met de hele keten van partners, leveranciers, opdrachtgevers en bouwbedrijven.

Bezoek Koningin Maxima

Het gesprek kwam meerdere keren op het onderwerp CO2-reductie. Duidelijk is, dat veel partijen in de bouw al actief bezig zijn hierop actie te ondernemen, naast sturen op het realiseren van een lage MPG-score.

Bezoek Koningin Maxima 02