Informatiecampagne over installatie zonnepanelen

De installatiesector en verkopers van zonnepanelen gaan voorlichting geven over de installatie van zonnepanelen. Brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland beginnen hier per direct mee, naar aanleiding van een inventarisatie door TNO van een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen.

In opdracht van RVO.nl bekeek TNO alle 27 bekende incidenten met brand bij zonnepanelen. Hiervan waren er 23 bij woningen; dit is 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In veel gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden.

Onvakkundige installatie
Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren.

In-dak systemen risicovoller
Een belangrijke observatie uit het TNO-rapport is dat er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde in-dak systemen in vergelijking met op-dak systemen. De zonnepanelen liggen bij op-dak systemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij in-dak systemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, en dit vergroot het risico op brand.

Aanbevelingen
In het rapport doet TNO de volgende aanbevelingen:

  • Licht installateurs per direct voor over (de noodzaak van) deugdelijke connectorverbindingen: TNO adviseert branchevereniging Holland Solar om met een communiqué naar buiten te treden waarin de installateurs worden opgeroepen om hetzelfde type en merk connectoren te gebruiken voor de verbindingen.
  • RVO.nl moet een multidisciplinaire commissie samenstellen die op korte termijn adviseert over constructie en materiaalbrandbaarheidseisen van indaksystemen, evenals over regulering middels normering en/of richtlijnen ter voorkoming van crossmating van connectoren.
  • Er moet een multidisciplinaire stresstest plaatsvinden met waarheidsgetrouwe pv-installaties op testdaken: hiertoe is een experimentele opstelling nodig die een stresstest faciliteert.
  • Er moet evaluatie en mogelijke aanscherping van certificatie van installateurs plaatsvinden: er zou een advies moeten worden uitgebracht of de eisen van het certificaat Zonnekeur en eventueel andere certificaten aangescherpt moeten worden. In het bijzonder moet bekeken worden of, naast de vereiste van 1 examen van 1 medewerker (meestal leidinggevende) per bedrijf, niet alle installateurs een soortgelijk of verwant certificaat dienen te halen om de werkzaamheden gecertificeerd te kunnen uitvoeren.
  • Er moeten publieke middelen gereserveerd worden om aan de bovenstaande aanbevelingen invulling te kunnen geven.
NEN-normen
Op korte termijn zal RVO.nl daarnaast in overleg gaan met het Nederlands Normalisatie Intituut (NEN) om te bezien of de bevindingen aanleiding geven tot het aanpassen van de betreffende NEN-normen voor de installatie van elektrische voorzieningen en de brandveiligheid van daken.

Lees het TNO-rapport Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland.