• Nieuws
  • 07/02/2024

Handreiking: rekenen aan integrale CO2-emissie door nieuwbouwwoningen

Om met Nederlandse woningbouw aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen is integraal inzicht in de CO2-uitstoot door energieverbruik en materiaalgebruik op korte termijn cruciaal. Dat kan met de Quick Carbon Indicator (QCI). Lente-akkoord maakte een handreiking met praktijkberekeningen en bevindingen voor marktpartijen, corporaties en gemeentes.

De Quick Carbon Indicator is een initiatief van DGBC en NEPROM. Het is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden (BENG en MPG) op een andere manier weer. Met het rekenmodel en de invulsheet kunnen bouwers, ontwikkelaars en andere ketenpartijen zelf aan de slag om de integrale CO2-uitstoot van projecten te berekenen.

Om praktijkervaring op te doen met de integrale rekenmethodiek vroeg Lente-akkoord 2.0 aan W/E adviseurs zes recente woningbouwprojecten volgens de QCI door te rekenen en aan te geven welke knelpunten daarbij aan het licht komen.

BENG en MPG als basis

Het goede nieuws is, dat met een aantal aanpassingen de BENG- en MPG-berekeningen voldoende input kunnen leveren om een integrale berekening te maken. Dit rapport laat zien hoe je nu al vanuit bestaande berekeningen een integraal inzicht kunt krijgen in de milieuprestatie van je woningbouwproject. En welke aanpassingen er nog nodig zijn om dit verder te professionaliseren.

De publicatie is hieronder in te zien en te downloaden.

Informatie over de ontwikkeling van de Quick Carbon Indicator door DGBC en NEPROM is hier te vinden. Daar is ook de tool te vinden waarmee projecten doorgerekend kunnen worden.