Invoeringsdatum grenswaarde MPG per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd

De invoering van de grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) per 1 januari 2018 blijft ongewijzigd. Dit heeft minister Ollongren deze week in een brief aan de partijen in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw laten weten.

De Lente-akkoord partners hebben de minister op 17 november schriftelijk om uitstel gevraagd omdat zij van mening zijn dat de MPG-methodiek op onderdelen nog niet geschikt is om als basis te gebruiken voor het invoeren van een grenswaarde. Het afgelopen jaar hebben de Lente-akkoord partners, samen met NVTB, onderzoek uit laten voeren naar de MPG. Het onderzoek is vooral bedoeld om na te gaan of de voorgestelde grenswaarde voor de milieuprestatie ook haalbaar is bij zeer energiezuinige woningbouw. Uit het onderzoek blijkt dat dit het geval is; alleen de vrijstaande energieleverende houtskeletbouw woning voldoet niet.

Daarnaast was het onderzoek bedoeld om na te gaan of de huidige MPG-methodiek in de praktijk werkbaar is. Naar aanleiding van de kritiekpunten heeft Stichting Bouwkwaliteit (SBK) de afgelopen tijd maatregelen genomen ter verbetering. SBK is beheerder van zowel de berekeningsmethode als de Nationale Milieudatabase (NMD).

• De geheel herziene ‘Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen’ is inmiddels beschikbaar.
• De vigerende NMD versie is versie 2.0. Deze wordt op dit moment door de rekeninstrumenten (software) gebruikt om MPG/MKI berekeningen te maken. Een overzicht van de huidige rekeninstrumenten is hier te vinden. Er zijn gratis rekeninstrumenten beschikbaar en rekeninstrumenten tegen (geringe) vergoeding.
• Op de Nationale Milieudatabase is NMD versie 2.1 inmiddels beschikbaar. Doelstelling is dat vanaf januari 2018 de rekeninstrumenten hiermee gaan werken. Voor de markt is geborgd dat met beide releases de grenswaarde van 1,0, zoals o.a. in de rapportage van DGMR is beschreven, relatief gemakkelijk is te halen voor >95% van alle nieuwe bouwwerken. Release 2.1 voor B&U is zojuist uitgebreid met o.a. informatiekaarten voor zonnepanelen en installaties.

Lees de brief van de minister aan de Lente-akkoord partners.