Wat is een ZEN-woning?

De vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord streven ernaar dat alle nieuwbouw woningen op den duur ZEN zijn, dat wil zeggen minimaal BENG, met uitstekende opleverkwaliteit wat betreft energie en ventilatie, en met de bewoner als uitgangspunt.

Voor het leereffect de komende jaren is het belangrijk om de goede voorbeelden beter zichtbaar te maken, zodat de branche als geheel hier kennis van kan nemen. Een woningproject dat voldoet aan onderstaande criteria, mag daarom het ‘ik woon zen’-logo voeren.

ZEN-woningproject criteria:
1. Het ZEN woningproject wordt gerealiseerd door een deelnemer die lid is van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM of NVB.
2. De deelnemer neemt deel aan het ZEN-platform en deelt opgedane kennis binnen het platform.
3. Het ZEN woningproject voldoet tenminste aan de voorgenomen BENG-eisen, de wettelijke energieprestatie-eisen per 1 januari 2021.
4. Het project is aangemeld bij het ZEN-platform met dit formulier
5. Bij oplevering van het ZEN project wordt de energieprestatie en ventilatie getoetst, bijvoorbeeld volgens het ISSO opnameprotocol.
6. De bewonerstevredenheid betreffende de energiemaatregelen wordt in het jaar na oplevering geënqueteerd. Streven: minstens rapportcijfer 7,5 (aan deze enquête wordt gewerkt).

Moeite met de eerste BENG-eis?
Redt u het niet om aan de eerste BENG eis te voldoen? Dan nog vinden we het waardevol om te leren van uw meest vergaande project. Het ZEN-platform is ook geïnteresseerd in alle vooroplopende projecten die streven naar EPC nul, energieneutraal, NOM etc. Deze koplopers verzamelen we tevens in de RVO Database Energiezuinig Gebouwd onder de zoekterm ZEN. Heeft u ook een ambitieus woningbouwproject dat (bijna) voldoet aan BENG? Dien uw project dan in met het online formulier.

Als ondergrens voor voorbeeldwaardige projecten in de database stellen we:
1. Grondgebonden woningbouwprojecten en projecten tot vijf lagen dienen in ieder geval de tweede en derde BENG-indicator te halen.
2. Hoogbouw projecten hebben een EPC fors lager dan 0,4.