Kamer wil zonnepanelen buiten ozb-belasting houden

Dit bericht is overgenomen van solarmagazine.nl

VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (foto) stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee te rekenen bij het vaststellen van de ozb-belasting van woningen en andere gebouwen. Begin september werd door een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bekend dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. De uitspraak leidde direct tot Kamervragen van VVD-kamerleden Lodders en Yesilgöz-Zegerius.

Motie
Lodders heeft nu samen met Van Weyenburg de volgende motie ingediend: ‘overwegende dat het leggen van zonnepanelen bijdraagt aan verduurzaming en het verlagen van de energierekening; constaterende dat de waarde van zonnepanelen meetelt in de heffingsmaatstaf voor de te betalen lokale lasten, zoals de onroerendezaakbelastingen; overwegende dat het leggen van zonnepanelen hierdoor wordt bestraft door een hogere ozb-aanslag; verzoekt de regering, een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden; verzoekt de regering voorts, te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door middel van hogere lokale lasten’.

De motie is aangenomen met 128 stemmen voor en slechts 22 stemmen tegen; afkomstig van de PVV (20) en het Forum voor Democratie (2). Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.

Reactie Snel
Staatssecretaris Snel meldt in reactie op de motie: ‘Ik begrijp heel goed wat hierachter zit. In het debat hebben we het er vaak over gehad. We hebben die ozb en moet je gestraft worden via een hogere ozb-aanslag als je iets doet waarbij we met z'n allen winnen. Daarentegen wordt de regering verzocht om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb worden gehouden. Als ik daar iets te positief over zou zijn, wordt er gezegd dat de regering daar niet over gaat en dat dit is toebedeeld aan de mede-overheden.’