Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving

blok-bouwhelmDe NEN 7120 gaat op de schop. In de kamerbrief van maandag 28 november over energiebesparing in de gebouwde omgeving gaat minister Blok in op een nieuwe 'bepalingsmethode energieprestatie' die klaar is voor het BENG-tijdperk.

"In mijn brief van 2 juli 2015 gaf ik aan tot transparante en eenvoudige bepalingsmethode(n) te willen komen, die beter aansluiten bij de behoefte van de consument, en dit mogelijk te willen maken door het introduceren van een kader waarbinnen eigen marktmethoden ontwikkeld kunnen worden. Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs BV heeft hierop de opdracht gekregen tot het ontwikkelen van een eerste aanzet van een beleidskader voor energiebepalingsmethoden, en heeft het eindrapport 12 september 2016 opgeleverd.

Nieman BV heeft het volgende geadviseerd:

  • Het beleidskader vast te stellen waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beleidsmatige aspecten en de bepalingsmethode;
  • Het beleidskader gelijktijdig met de introductie van de BENG-eisen per 2021 in te voeren, om de consequenties voor de praktijk zoveel mogelijk te kunnen beperken;
  • Bij de invoering van het beleidskader te kiezen voor één bepalingsmethode, teneinde de kosten te beperken en aan te sluiten bij de volgens Nieman BV breed gedragen voorkeur van marktpartijen;
  • De bepalingsmethode vooralsnog te baseren op het berekenen van de energieprestatie.

Ik sluit mij aan bij de bevindingen en conclusies van Nieman BV en het advies om te kiezen voor één bepalingsmethode. Omdat de nieuwe bepalingsmethode tijdig werkend moet zijn om de definitieve BENG-eisen vast te kunnen stellen en de markt hiervoor voldoende voorbereidingstijd te gunnen, dient de nieuwe bepalingsmethode al begin 2018 gereed te zijn. Ik laat op dit moment de mogelijkheden in kaart brengen om tijdig tot de gewenste bepalingsmethode te komen."

Download de Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving (28-11-2016)