• Nieuws
  • 14/04/2022

Kamerbrief Hugo de Jonge enorme impuls voor Circulair Industrieel Bouwen

In de kamerbrief die minister Hugo de Jonge deze week presenteerde aan de Tweede Kamer over verbeteringen in het Bbl in relatie tot woningbouw, wordt de weg vrijgemaakt voor industrieel bouwen om klimaatdoelstellingen te halen en de woningnood het hoofd te bieden.

De kamerbrief lijkt een enorme mijlpaal in de transitie naar grootschalige circulaire bouw. Hogere duurzaamheidseisen voor de woningbouw, maar wel landelijk uniform en voor een langere periode vastgeklikt zijn het recept om snel te verduurzamen.

Hugo de Jonge beschrijft in heldere bewoordingen waar de win-win-win van deze aanpak zich bevindt:

"Standaardisatie binnen woningconcepten op basis van uniforme bouwvoorschriften leidt (op termijn) tot een betere prijs-kwaliteitverhouding, hogere duurzaamheidsprestaties, een grotere realisatiesnelheid, minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, verlaging faalkosten en lagere inzet van arbeidskrachten."

Er moeten nog flink wat uitdagingen worden aangepakt voordat we bovenstaande kansen kunnen verzilveren, maar de stip op de horizon is gezet, inclusief de weg ernaartoe. Nu inzetten op kwaliteit, kennisontwikkeling en -deling, heldere regelgeving en afstemming tussen markt en overheden. Daar gaan we ons met het Lente-akkoord 2.0 hard voor inzetten!

Marktpartijen met ambities op het vlak van verduurzamen, zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten bij het Lente-akkoord 2.0. Meer informatie hierover vindt je op deze pagina.