Kickoff platform 'Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant'

zen-voor-de-klant3Op 26 mei wordt het nieuwe platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de Klant’ gelanceerd met een startbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Het doel van ‘ZEN voor de klant’ is een gekantelde woningmarkt, waarbij energie niet langer een kostenpost is als gevolg van wettelijke verplichtingen, maar juist een unique buying point voor de consument.

De Europese Unie streeft naar bijna energieneutrale nieuwbouw per 31 december 2020. Dit streven zal waarschijnlijk per 1 januari 2021 wettelijk worden verankerd in het Bouwbesluit. Inmiddels zijn er diverse woningconcepten in ontwikkeling die tegemoet komen aan energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw. Waardevolle ontwikkelingen, waar de hele sector veel van kan leren.

‘ZEN voor de klant’ verbreedt de scope. Het gaat niet alleen om techniek en kosten. De klant zit voortaan aan het stuur, niet de steeds strengere regelgeving! ‘ZEN voor de klant’ gaat innovatief aan de slag met wensen van consumenten op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid.

Voor deze omslag is verdergaande innovatie nodig in de woningbouw. Ontwikkelaars, bouwondernemingen, corporaties maar ook banken, beleggers, gebruikers, overheden en andere betrokkenen moeten daadwerkelijk aan de bak om deze ambitie te realiseren. ‘ZEN voor de klant’ biedt een platform aan woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwondernemingen die zich inspannen om die omslag tot een succes te maken.

Hoe gaan we dit doen?
Lid-ondernemingen van de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord gaan actief ervaring opdoen met bijna energieneutrale woningbouwprojecten. Belangrijke thema’s zijn bewonerscommunicatie, bewoners begeleiding door het bouwproces, klanttevredenheid monitoring, klantwensen over comfort en gezondheid. De opgedane kennis en ervaringen zullen breed worden gedeeld.

Voor wie?
De startbijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden en/of de gedelegeerde verantwoordelijken binnen uw bedrijf voor energie. Uitgenodigd zijn alle lidbedrijven van de vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB.

Doet U mee?
Kom dan op 26 mei naar de startbijeenkomst. De doelstellingen en werkwijzen binnen het platform worden nader toegelicht en er vindt gerichte kennisuitwisseling plaats rond de genoemde thema’s. En uiteraard is er ruimte voor vragen en netwerken. Na afloop besluit u of u al dan niet meedoet aan dit nieuwe platform.

Programma

09.00 Ontvangst met thee en koffie.
09.30 Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
09.40 Jan Fokkema interviewt: Charlie Martens, programmaleider ZEN Lente-akkoord, over de doelstelling en opzet van het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw voor de klant.
10.00 Bijna-energieneutraal Bouwen (BENG) in 2021: hoe ziet die eis eruit? Door Ieke Kuijpers-Van Gaalen, directeur DGMR Bouw BV.
10.20 Gelegenheid voor vragen over de twee voorgaande sessies.
10.30 Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed) vertelt over hun ervaringen met Nul op de Meter woningprojecten. Wat verkoopt, en wat niet?
10.45 Gelegenheid voor vragen.
10.50 Ronald Schilt, directeur Merosch vertelt over de energieneutrale wijk Rijswijk Buiten. Wat zijn de ervaringen van de klanten? Wat leren we hiervan?
11.05 Gelegenheid voor vragen.
11.10 Dirk-Jan Klaassen (Klaassen Bouw) en Roderik van Lith (woningbouwcorporatie Wonion) over Nul op de Meter project voor huurwoningen. Hoe zit het financieringsmodel in elkaar? Hoe reageren de huurders?
11.25 Gelegenheid voor vragen.
11.30 Reflectie. Reacties uit de zaal en van VAC Punt Wonen, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, opgehaald door Jan Fokkema
11.45 Wrap up. Doet u mee? Vervolg, door dagvoorzitter
12.00 Lunch.
13.00 Einde lunch.

Informatie en aanmelden
De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdagmorgen 26 mei in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. De zaal is open vanaf 9.00 uur met koffie en thee. Het inhoudelijke programma duurt van 9.30 uur tot 12.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een lunch.

Deelname is kosteloos. Het aantal deelnemers is beperkt. Registratie vindt plaats op volgorde van aanmelding.

U kunt zich hier aanmelden

Voor meer informatie over het programma ‘ZEN voor de klant’ kunt u contact opnemen met Charlie Martens (programmaleider ZEN voor de klant) via cm@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord.