• Nieuws
  • 12/09/2023

Kijk terug: webinar Consument en Houtbouw

Het Lente-akkoord heeft een onderzoek afgerond naar de waardering van houten woningbouw en de ideeën en vooroordelen van de consument. Het onderzoek werd toegelicht tijdens een webinar, die nu terug te zien is.

Tijdens de webinar wordt de presentatie van de resultaten aangevuld door reacties van betrokken marktpartijen. Zij vertellen hoe ze de resultaten inzetten om meer houtbouw te realiseren. Ook wordt besproken hoe de consument beter kan worden geïnformeerd over wonen in een houten woning. De resultaten van het onderzoek zijn al enige tijd te downloaden, maar op verzoek van veel bouwpartijen werd de webinar georganiseerd zodat nog dieper in de betekenis van de cijfers kon worden gedoken. De webinar kan hier worden teruggekeken.

Interessant waren de reacties van marktpartijen op het onderzoek. Anke Verhagen van Rabo Smartbuilds weet uit ervaring dat je mensen moeilijk overtuigt met lukrake informatie. Het is belangrijk precies te onderzoeken waar behoefte aan is, en daarop aan te sluiten. Dit onderzoek geeft daar volgens Verhagen goede handvatten voor.

Sander Klaver van BPD vult aan dat vooral het potentiële marktaandeel van hout dat uit het onderzoek naar voren komt, interessant is voor zijn bedrijf. Dit kan in specifieke gevallen de doorslag geven om juist wel voor hout te kiezen bij deel van een gebiedsontwikkeling. Klaver vertelt ook, dat ze – voortbordurend op het onderzoek – bij een specifiek project twee vrijwel identieke woonblokken gaan uitvoeren in hout en met traditionele bouwmaterialen. Via de websites van beide projecten gaan ze kijken welke doelgroepen voor hout, en wie voor traditioneel kiest, en waarom. Interessante informatie waar toekomstige projecten mee gevoed kunnen worden.

Kansen bij gemeentes

Nidi Gaal van Ymere vertelt dat zijn woningcorporatie heel hard bezig is met bouwen in hout. Hij ziet wel, dat sociale koop in hout wat uitdagingen kent. Ten eerste de kostprijs die hoger ligt dan traditioneel. “Het is toch een risico dat je aangaat. Want hoe is de waardeontwikkeling van je woning?”

Bob van der Zande die namens de Metropoolregio Amsterdam de Green Deal Houtbouw trekt, meent dat er een flinke kans ligt om het onderzoek ook bij gemeentes onder de aandacht te brengen. Hij signaleert dat sommige gemeentelijke partijen twijfelen of er wel genoeg consumenten zijn die willen wonen in houtbouw. Met dit onderzoek kun je die twijfel wegnemen. Dat plaveit de weg voor een constructieve dialoog tussen marktpartijen en lokale overheden over houten woningbouw.

Over het onderzoek

Het onderzoek is onderdeel van een van de zogenoemde themagroepen van het Lente-akkoord. In deze themagroep zit een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw: AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea. Martin Siebelhoff, CEO van marktonderzoeksbureau The Choice heeft de enquête begeleid. Peter Kuindersma van Ingenii verzorgde een deel van het desktopresearch.