Kopers nieuwbouwwoning mogen € 9.000 meer lenen

huizenkopersKopers van een nieuwbouwwoning met een EPC van maximaal 0,6 kunnen voortaan € 9.000 extra hypotheek krijgen. Omdat de nieuwbouwwoning voldoende energiezuinig is mogen banken dit bedrag voortaan buiten de inkomenstoets houden.

NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NEPROM, Bouwend Nederland en Aedes, verenigd als partners in het Lente-akkoord zijn blij met het besluit van minister Blok van Wonen. Nu moet de regeling nog bekendheid bij de consument krijgen. Want daar schort het nog aan.

Extra hypotheek
Sinds vorig jaar kunnen huizenkopers die hun woning energiezuinig willen maken extra hypotheek krijgen. Dat bedrag is in januari van € 8.000 naar € 9.000 gegaan. Voorwaarde is dan wel dat de woning na de aanpassingen een Energie-Index heeft van 0,6. Voor nieuwbouwwoningen was de oorspronkelijke regeling praktisch onuitvoerbaar. Immers, een Energie-Index kan pas na oplevering worden afgegeven, maar de financiering moet wel vóór de bouw geregeld zijn.

Minister Blok van Wonen geeft de partijen verbonden aan het Lente Akkoord Energiezuinige nieuwbouw hierin nu gelijk. “Het is niet mijn bedoeling geweest dat kopers van een nieuwbouwwoning geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om € 9.000 buiten de inkomenstoets te houden.” Alle nieuwbouwwoningen met een EPC van maximaal 0,6 komen nu voor de verruimde hypotheekregeling in aanmerking. De partners in het Lente-akkoord zien Blok’s besluit als een belangrijke handreiking richting de kopers van een nieuwbouwwoning.

Regeling nog niet bekend
Overigens schort er wel het nodige aan de bekendheid van de verruimde hypotheekregels voor energiezuinige (nieuwbouw)woningen. Uit een rondgang langs diverse financiële instellingen en hypotheekbemiddelaars blijkt dat consumenten hier vooralsnog nauwelijks gebruik van maken. Volgens banken vragen consumenten niet naar de mogelijkheden, omdat ze niet weten dat de regeling bestaat. Banken zien het niet als hun taak om consumenten te informeren. In de visie van de partners in het Lente-akkoord moeten alle betrokkenen, overheid, financiële instellingen en ontwikkelaars en bouwers, over de regeling communiceren. Anders blijft het een papieren regeling.

Download de brief van Minister Blok

zie ook:
Brief aan Minister over hypotheek energiezuinige nieuwbouw (19-12-2014)
€ 9.000 extra leenruimte voor energiezuinige woning (12-12-2014)