• Nieuws
  • 01/03/2023

kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen: 5 interviews

Lente-akkoord maakte samen met NCB een publicatie waarin 5 marktpartijen vertellen over hun ervaringen met kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel en fabrieksmatig bouwen.

Het Lente-akkoord is aangesloten bij het onderzoek naar de borging van kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen. Dit project van het ministerie van BZK, de federatie ruimtelijke kwaliteit (frk) en het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft als doel te komen tot handvatten en richtlijnen. Samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) maakte het Lente-akkoord een publicatie waarin 5 marktpartijen vertellen over hun ervaringen met kwaliteitseisen en ruimtelijke kaders bij conceptueel en fabrieksmatig bouwen.

Start van gesprek

De publicatie is een eerste stap om het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit en wat daarvoor nodig is van marktpartijen. In 5 interviews bespreken gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam, ontwikkelende bouwers Dura Vermeer, Hendriks Coppelmans/Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Trebbe, en projectontwikkelaar Janssen de Jong, welke kansen en uitdagingen marktpartijen zien op het vlak van welstand, beeldkwaliteit, stedenbouw en bouwplantoetsing.

Aansluiten op de bouw- en ontwikkelpraktijk

Er is op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en bijbehorende bestuurlijke processen nog veel te doen, willen we snel, grootschalig en betaalbaar fabrieksmatig kunnen bouwen. Ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers zijn daarin belangrijke schakels. Doel van het Lente-akkoord en NCB is, om tot handvatten en richtlijnen te komen die aansluiten bij wat marktpartijen kunnen. Deze publicatie biedt inzicht wat er nodig is om versnelling, opschaling en betaalbaarheid in deze opgave te waarborgen.

Voortgang

Het streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Meer informatie over het project is te vinden op de website van het College van Rijksadviseurs.