Laatste nieuws rond energielabel

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden.

Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daardoor in veel gevallen klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorzieningen, of dat de woning nog niet voldoet aan de Standaard. Bij de toelichting over isolatie wordt per bouwdeel de streefwaarde opgenomen. Deze streefwaarde geeft aan naar welk isolatieniveau de woningeigenaar kan streven als hij/ zij wil gaan isoleren.

Overgangsregeling adviseurs eindigt per 1 juli
Om na 1 juli 2021 aan het werk te kunnen blijven als EP-adviseur moet u ook het software examen behaald hebben. Meer informatie over examenmodules:

  1. Over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito
  1. De route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl

Met de overgangsregeling is het tot 1 juli onder voorwaarden mogelijk:
  1. De opname van de energieprestatie van gebouwen te doen
  2. De registratie van de energieprestatie uit te voeren
  3. De BENG-berekening te maken en registeren

De exacte voorwaarden met betrekking tot de overgangsregeling zijn hier terug te vinden.

Opschorting handhaving advertentieplicht verlengd tot 1 januari 2022
Het is verplicht om in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel te vermelden. Met de verlenging wordt geregeld dat tot 1 januari 2022 er niet zal worden gehandhaafd op deze verplichting, indien er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Is er voor het betreffende gebouw al een geldig energielabel afgegeven? Dan moet deze wel worden vermeld. Publicatie hierover in de Staatscourant volgt op korte termijn.