ZEN-festival update: 'We zijn wel uitgeproeftuind'

proeftuinDe bouwsector heeft intussen alle energievarianten van zeer zuinige nieuwbouw wel onderzocht. 'We zijn wel uitgeproeftuind', zegt Laetitia Ouillet. De directeur strategic area energy aan de TU Eindhoven meent dat er tools moeten komen, waarmee zowel bouwende ontwikkelaars als energiebedrijven snel kunnen zien wat de meest voor de hand liggende energievoorziening is voor nieuwbouwprojecten.

Bij een nieuwbouwproject in de omgeving van Rotterdam ligt een aansluiting op een van beide takken van het warmtenet daar misschien het meest voor de hand, terwijl in de Achterhoek een aansluiting bij een biogasproject het meest effectief zou kunnen zijn. 'Een standaardoplossing als 100 procent zonne-energie of full-electric bestaat niet, terwijl de bouwsector intussen wel zo'n beetje alle bestaande technologie heeft uitgeprobeerd in proefprojecten', constateert Laetitia Ouillet. Ze komt van Eneco maar is sinds kort werkzaam bij de TU Eindhoven. Die grote hoeveelheid proefprojecten is fijn voor de universiteit. 'Er is veel gaande en er valt veel te onderzoeken. En er blijven nog vragen onbeantwoord, maar in de praktijk zou er wel een stroomversnelling kunnen plaatsvinden. We zijn wel uitgeproeftuind, vindt Ouillet.

Sneller inzicht in beste oplossing
Ze noemt het een 'uitdaging voor de bouwwereld' om sneller de beste maatschappelijke oplossing te vinden voor de energievoorziening van een nieuwbouwproject. 'We zouden een tool kunnen ontwikkelen waarin we parameters stoppen als de kostencurves van zonne-energie, de bestaande infrastructuur in het gebied, de aard van het nieuwbouwproject en het type mensen dat er gaat wonen. Dat levert een goede 'educated guess' op voor de kansrijke duurzame energievorm of vormen', aldus Ouillet.

En wie moet die tool ontwikkelen? 'Het lijkt me een collectieve opgave voor de bouwsector', zegt ze. Maar de bouwers en projectontwikkelaars hoeven niet bij nul te beginnen. Eneco heeft bijvoorbeeld samen met Stedin een dergelijk systeem voor de regio Zuid-Holland opgezet. 'Dat zou met behulp van de kennisinstellingen verder ontwikkeld kunnen worden tot een landelijk dekkende tool', aldus Ouillet.

Onomkeerbaar proces
Ook de energiebedrijven kunnen hierbij aanhaken. 'Het perspectief van de energiebedrijven is in een zeer kort tijdsbestek volkomen veranderd. Van het altijd gas- en stroomleverende bedrijf aan de eindgebruiker zijn ze ineens volkomen afhankelijk geworden van die gebruiker. Die gaat steeds meer stroom zelf opwekken, opslaan, aan de buurt leveren of terugleveren aan het net, en ze kijken of energiebedrijven daarbij behulpzaam kunnen zijn. Dat proces is onomkeerbaar.'

Meer weten? Bezoek het ZEN-festival op 3 november a.s. Laetitia Ouillet is één van de sprekers in het plenaire hoofdprogramma.