Lage temperatuur warmtenet voor nieuwbouwproject in Roosendaal

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) heeft in samenwerking met BAM Infra en Thermaflex een innovatief lage temperatuur warmtenet aangesloten op nieuwbouwproject De Nieuwe Wipwei in Roosendaal. In drie weken tijd werden 30 woningen aangesloten. Het Silver Flexalen leidingsysteem met plug-and-play Flexalink huisaansluitingen bleek de ideale oplossing voor dit project.

De gemeente Roosendaal heeft in 2014 een lage temperatuur warmtenet, het zogenaamde Smart Climate Grid, ontwikkeld, gerealiseerd en ondergebracht in het bedrijf DER. Dit warmtenet is in eerste instantie aangelegd vanuit de SUEZ-centrale naar het Kellebeek College in Stadoevers. Het net kan eenvoudig worden uitgebreid. Gedurende een jaar is het Smart Climate Grid getest op functioneren en kwaliteit van de warmte en is er gekeken naar financiële voordelen. Het Kellebeek College heeft volgens DER meer dan 50% kunnen besparen op haar energierekening. DER zal het warmtenet Roosendaal uitbreiden naar woningen, bedrijven, utiliteitsgebouwen en grote industrieën in de omgeving. De Nieuwe Wipwei is het eerste nieuwbouwproject dat is aangesloten.Het lage temperatuur warmtenet gebruikt restwarmte van 42°C uit de nabij gelegen SUEZ afvalenergiecentrale. Van de 60 MW restwarmte capaciteit die de SUEZ centrale kan leveren wordt nu 5 MW benut. Door gebruik te maken van lage temperatuur (LT) restwarmte is het warmteverlies kleiner en het thermische rendement is hoger dan bij hoge temperatuur warmtenetten.