Lente-akkoord brief over EPC-aanscherping woongebouwen

appartementenOp dinsdag 11 november hebben de gezamenlijke Lente-akkoord partijen een brief gestuurd naar minister Blok over de EPC-aanscherping voor appartementsgebouwen.

Het blijkt zeer moeilijk om woongebouwen met een EPC van 0,4 te realiseren. Uit recent onderzoek van Nieman in opdracht van de RVO blijkt dat er tot nu toe slechts één woongebouw is gerealiseerd dat voldoet aan de aangescherpte EPC-eis. Dit is een project met stadsverwarming in Amsterdam.

Er blijken nauwelijks woongebouwen te zijn gerealiseerd die op gebouwniveau voldoen aan de aangescherpte EPC van 0,4 per 1 januari 2015. Dit ligt niet aan het ambitieniveau van de opdrachtgevers: diverse corporaties en ontwikkelaars hadden wel degelijk hoge ambities en hebben hun uiterste best gedaan. Bij appartementen lijken we, op gebouwniveau, bij het eindpunt van de huidige technische mogelijkheden te zijn aangekomen. Er zijn verschillende oorzaken voor het verschil met grondgebonden woningen: een lager rendement voor collectieve systemen, te weinig dakoppervlak voor zonnecellen bij meer dan vijf bouwlagen, meer warmteverlies door een hoger glaspercentage en meer aansluitingen in de gevel voor balkons en galerijen.

Gebiedsmaatregelen (EMG) om aanvullend een lage EPC te realiseren blijken in de praktijk weinig toepasbaar, behalve voor stadsverwarming. Dat komt omdat de EMG als voorwaarde stelt dat de duurzame energie binnen een straal van 10 km moet worden opgewekt en dat er gelijktijdigheid moet zijn in het ontwikkelen van de duurzame energiebron en het project. In de praktijk blijkt dit niet werkbaar.

De partners in het Lente-akkoord vragen daarom de minister om tijdelijk (bijvoorbeeld gedurende twee jaar) een EPC van 0,5 voor woongebouwen met meer dan vijf bouwlagen als eis te hanteren. De extra tijd moet worden benut om verder te onderzoeken hoe de EPC bij woongebouwen naar beneden kan worden gebracht, danwel hoe gebiedsmaatregelen toepasbaar kunnen worden gemaakt. Ook doen de partners voorstellen hoe de EMG praktischer gemaakt kan worden.

U kunt hier de brief aan de minister downloaden.