• Nieuws
  • 20/06/2024

Lente-akkoord Congres 2024: “Met Biobased komt het wel goed”

Een hoopvolle mededeling tijdens het Congres: na alle commotie rond de mogelijk ongunstige waardering van biobased materialen in de aangepaste MPG-systematiek, lijkt het ministerie van BZK een passende manier te hebben gevonden om een ‘level playingfield’ te creëren voor hernieuwbare materialen ten opzichte van traditionele materialen.

1

De milieuwinst van biobased materialen komt vanaf 1 juni 2024 goed tot zijn recht. Volgende stappen: het meerekenen van biogene CO2-opslag in de MPG, en het verzilveren van CO2-opslag door middel van Carbon Credits. Dat en meer passeerde de revue op 19 juni in het Spant! in Bussum. Met een mooi nieuwtje: ook de BNA, branchevereniging voor architecten, sluit zich aan bij het netwerk van brancheverenigingen dat samen het Lente-akkoord organiseert.

Dat het Lente-akkoord zijn naam gevestigd heeft als duurzaamheidsprogramma blijkt in de middag, als meer dan 220 deelnemers luisteren naar de opening door Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM en voorzitter van de stuurgroep van het programma. Prachtige projecten passeren de revue, veel in hout. Hoe kan het dan, dat houtbouw nog steeds zo’n klein percentage van de Nederlandse bouwproductie beslaat? Geurt Donze, duurzaamheidsadviseur bij W/E, rekent het aanwezige publiek voor dat op dit moment 3,2% van de Nederlandse bouwproductie in hout wordt gebouwd. Toch is er goed nieuws: houtbouwprojecten worden steeds beter gevolgd, en toegepaste strategieën krijgen een financiële waardering. Zo wordt duidelijk wat werkt en wat niet rendeert. En doordat houtbouw vaak gepaard gaat met industrialisering van het bouwproces, kan efficiënter en dus goedkoper worden geproduceerd.

Ook is er – in lijn met Europese ontwikkelingen – steeds meer oog voor de integrale duurzaamheidsprestatie van nieuwbouwprojecten. Met andere woorden: hoe presteert een gebouw op het vlak van energiebesparing en duurzame materialisering en welke totale uitstoot levert dat op over de hele levensduur?

We zijn er nog lang niet, en her en der klinkt de roep om langjarige duidelijkheid, maar dat er goede stappen worden gezet is duidelijk. Complexe vraagstukken, zoals hoe we ervoor gaan zorgen dat er meer bouwproducten komen waarmee MPG-berekeningen kunnen worden gemaakt, zijn nog steeds actueel maar niet meer onoverkomelijk. En wat in ieder geval duidelijk is: wie nu vooroploopt op het gebied van duurzaamheid, plukt daar komende jaren de vruchten van.