• Nieuws
  • 11/01/2023

Lente-akkoord sluit aan bij interdepartementaal opschalingsplan biobased bouwen

Op 10 januari vond de eerste in een reeks van 5 werkbijeenkomsten plaats die moeten leiden tot goede verwerking van biobased bouwen in de voorjaarsnota van het kabinet.

Het goede nieuws: er is rond de 100 miljoen beschikbaar om tot een goede opschaling van de productieketen van boer tot bouw te komen. Voor het zover is, moeten echter nog uiteenlopende uitdagingen worden opgepakt. Want zowel aan de vraagkant als aan de productiekant is opschaling nodig. Waar te beginnen? Hoe zorgen we in de hele keten voor voldoende verdienvermogen om inspanningen de moeite waard te maken? Hoe zorgen we ervoor dat consument en opdrachtgevers in de bouw de voordelen van biobased bouwen omarmen?

De workshops worden strak geleid door Building Balance namens de ministeries LNV en BZK. Opvallend aan de eerste workshop was de parate kennis die werd ingebracht door partijen die al druk bezig zijn in de praktijk, aangevuld met organisaties die vanuit hun achterban de pijnpunten en kansen rond biobased bouwmaterialen kennen.

Belangrijke constatering tijdens de eerste workshop was, dat professioneel opdrachtgevers - ontwikkelaars, corporaties en beleggers - te weinig terugkwamen in de eerste identificatie van de ketens rond biobased bouwmaterialen. In de gesprekken kwam gelukkig duidelijk aan de orde dat juist deze partijen een grote rol hebben aan de vraagzijde van de keten. Voor de komende workshops zal gekeken worden of een grote ontwikkelaar kan aansluiten.