Liander: "Ruim 80% nieuwe huizen aardgasloos gebouwd"

In het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In het eerste kwartaal van 2020 is 82% van de nieuw te bouwen huizen zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. Over 2019 bedroeg het gemiddeld aantal aardgasvrije aanvragen nog 69%.

Gemeenten mogen sinds juli 2018 nog maar bij hoge uitzondering nieuwbouw mét gasaansluiting toestaan. Dit wordt geregeld via de omgevingsvergunning. De gemeente moet goede redenen hebben om niet te kiezen voor aardgasvrij. Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018, vallen nog onder de oude regels.

Liander helpt bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien.Percentage aardgasloze nieuwbouw per provincie