Meer leenruimte voor ‘nul op de meter’ woning

ohvhHet hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter' woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van deze woningen. De bouwer moet hiervoor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning garanderen.

Minister Blok verwacht vooral effect bij renovaties van bestaande woningen. Maar ook een nieuwe NOM-woning wordt gemakkelijker bereikbaar. Een nieuwbouw nul-op-de-meterwoning kost ongeveer 15.000 euro meer in vergelijking met Bouwbesluit-nieuwbouw (epc 0,6).

Overigens worden de leennormen voor mensen met een inkomen tot 30.000 euro per jaar iets strikter. Voor deze groep wordt bij de hypotheekverstrekking een extra buffer aangehouden. Op die manier wordt rekening gehouden met persoonlijke onvermijdbare uitgaven.

De inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden ieder jaar aangepast op basis van het advies van het Nibud. Met de wijzigingen van de leennormen wordt op verantwoorde wijze financieringsruimte geboden aan consumenten. De nieuwe leennormen gelden vanaf 1 januari 2015.

Download de Kamerbrief over de wijziging van de leennormen in 2015

Download de Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet