Meld u aan voor de ZEN Themagroep 'Praktijkervaring rond EPV'

Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de EPV? Hoe pas je het toe, wanneer wel en wanneer niet, en wat kost het aan monitoring, inspanningen en verplichtingen? Dergelijke vragen komen aan de orde in de nieuwe ZEN themagroep 'Praktijkervaring rond EPV'.

In de praktijk zien we een verschuiving van de EPV af, naar verhoging van de servicekosten. Door kennisuitwisseling willen we helder maken wanneer de EPV wél zinnig is, en wanneer niet. Ook inventariseren we de suggesties om de EPV-wetgeving praktischer en werkbaarder te maken.

In deze ZEN themagroep richten we ons op de EPV voor nieuwbouw én bestaande bouw. Bij de deelnemers denken we aan een mix van corporaties die EPV incasseren en bouwers die ervaring hebben met prestatiegarantie. Ook is Stroomversnelling gevraagd om aan deze themagroep deel te nemen. Er zijn al toezeggingen van deelnemers Geveke Bouw, Ymere, Trebbe en Plegt Vos. De deelsessie met EPV projecten op het ZEN congres op 29 maart fungeert als een eerste inventarisatie voor deze nieuwe themagroep.

Profiel deelnemers: corporaties en ontwikkelende bouwbedrijven die praktijkervaring hebben met één of meer EPV-projecten of met prestatiegarantie.
Doelstelling: kennis en ervaringen uitwisselen om de EPV praktischer werkbaar maken, en daarnaast ook beleidsaanbevelingen doen voor aanpassing van de regelgeving.
Datum: de eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 20 april van 14.00 - 16.00 uur.
Locatie: nog te bepalen, centraal in het land/omgeving Utrecht
Trekker/gespreksleider: Maarten Georgius, Aedes

Update 13 april: aanmelden voor deze themagroep is inmiddels niet meer mogelijk