Milieuprestatie voor gebouwen (MPG) wordt 1 juli aangescherpt

Dit artikel verscheen eerder op de website van W/E adviseurs

Per 1 juli 2021 wordt de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. In 2050 moeten we een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren.

De eis wordt niet alleen aangescherpt: op dit moment wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie. Daarnaast heeft Minister Ollongren aangekondigd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek.

Stimuleren
Behalve via een aangescherpte MPG eis, wordt milieuvriendelijk en circulair bouwen ook gestimuleerd via fiscale instrumenten zoals de Milieu InvesteringsAftrek (MIA), een fiscale stimulans voor bouwen met een lage milieu-impact. Daarnaast wordt in de Regeling Groen Projecten, een stimuleringsprogramma voor beleggen of sparen in duurzame en innovatieve (bouw)projecten, bouwen met een lage milieu-impact ook opgenomen. Ook ondersteunt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) projecten voor de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Samenwerken
Om bedrijven te helpen bij het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen werkt het Ministerie van BZK samen met andere partijen, zoals universiteiten en hogescholen, bouwbedrijven en andere overheden aan de ‘Strategische verkenning biobased bouwen’ en de ‘City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen’. Daarnaast werken partijen samen in de buyer groups duurzaamheid aan een gedeelde marktvisie en -strategie en uiteindelijk een concrete aanbesteding.

Binnen het project ‘Samen versnellen’ wordt met elf organisaties (rijksoverheid, gemeenten en bouwers) gewerkt aan het ontwikkelen van het nieuwe circulaire normaal. Het laat zien wat er al goed te realiseren is op het gebied van circulair bouwen. Het niveau van ‘Het nieuwe normaal’ wordt de komende jaren bepaald op basis van de praktijk, namelijk de 100+ projecten bij de deelnemende partijen.