Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018

Uit de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 van RVO blijkt dat de energiebesparing in de woningbouw ongeveer gelijk blijft. De stijging die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, is niet zichtbaar.

Daar zijn verschillende redenen voor. In de energiebesparende maatregelen in de koopsector valt op dat de substantiële, vaak duurdere, besparingsmaatregelen zoals warmtepompen of gevelisolatie niet zo populair zijn. De meer zichtbare maatregelen als zonnepanelen en isolatieglas zijn juist wel populair.

Nieuwbouwcijfers
De Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 laat trends en ontwikkelingen in de bestaande bouw én de nieuwbouw zien op het gebied van energiebesparing. Hierbij wat interessante cijfers op het gebied van nieuwbouw woningen op een rijtje.

Gasloze nieuwbouw
Op basis van de energieprestatieberekeningen van verleende bouwvergunningen voor 2018 blijkt dat 63% van de ingediende vergunningen gasvrij is. Tot de invoering van Wet Vet per 1 juli 2018 zijn er namelijk veel vergunningen met een HR-ketel vergund. 33% van de gebouwde woningen in 2018 zijn gasvrij.

NOM-woningen
In totaal zijn er ongeveer 6.500 NOM-woningen gerealiseerd in de periode 2013 tot en met 2018. In 2018 zijn er 3.600 woning gerealiseerd waarvan de helft in de nieuwbouw en de andere helft in de renovatiebouw. Ook is duidelijk dat de meeste woningen tot de sector sociale huur behoren.

BENG-woningen
Het aantal gebouwde woningen dat in 2018 al voldoet aan de voorgenomen BENG-eisen is onbekend. Uit onderzoek van RVO.nl blijkt, dat bijna 6% van de vergunningen voor nieuwbouwwoningen van 2018 voldoet aan de indicatieve BENG-eisen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Van de appartementen voldoet ruim 6 % aan de indicatieve eisen, van de vrijstaande woningen slechts 0,2% en van de eengezinswoningen 7%. De eerste indicatieve BENG-eis is het zwaarst, daar voldoet het minste aantal woningen aan.

Warmtenetten
Slechts 19% van de geleverde warmte via warmtenetten (voor nieuwbouw en bestaande bouw) had in 2017 een hernieuwbare bron.

Transformatie van kantoren
De kantoortransformatie lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. Dit houdt verband met de geschiktheid voor transformatie, zowel bouwtechnische mogelijkheden als de locatie zijn daarop van invloed.

De EPC-waardeontwikkeling laat in 2018 een verdere groei zien van de zeer energiezuinige woningen met een EPC kleiner dan 0,3 ten opzichte van de voorgaande jaren.

De energieprestatie van de utiliteitsnieuwbouw, afgemeten aan de EPC-waarde van de vergunningen van de verschillende segmenten en het gemiddelde, laat voor 2018 een positieve ontwikkeling zien. Er wordt nog steeds energiezuiniger dan de bouwnorm gebouwd, in het ene segment beter dan in het andere.

Meer informatie
Eind 2019 kwam de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 van RVO uit. Zie de pagina Energiecijfers gebouwen van RVO voor meer gerelateerde data.