Mooie staalkaart van goed scorende ZEN-projecten

Comfortabel wonen en een lage energierekening gaan heel goed samen. Ook in de seriematige nieuwbouw. Koplopers krijgen het voor elkaar. Hoe zien deze woningen eruit? Wat zijn de ervaringen van bewoners?

Je kunt als bouwbedrijf focussen op een excellente energieprestatie, maar je moet oppassen dat die aandacht voor energie niet ten koste gaat van gezondheid en comfort. In het verleden zijn er op dat punt nogal eens fouten gemaakt. Daarom heeft Lente-akkoord/ZEN altijd de nadruk gelegd op én-én: zeer energiezuinig bouwen met de bewoner als uitgangspunt.

Er zijn steeds meer NOM-woningen of woningen met een EPC van 0 die inmiddels één of twee jaar bewoond zijn. Dat biedt de kans om te kijken of we op de goede weg zijn. Heeft de bewoner inderdaad centraal gestaan, of zijn we doorgeslagen in de energieambitie? Wat zijn de ervaringen in real life en welke tips geven bewoners mee aan bouwpartijen?

Hoge rapportcijfers
Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen, die minimaal één jaar bewoond zijn. Een woonbelevingsonderzoek is uiteraard geen wedstrijd. Toch hebben we naar aanleiding van de respons gekeken welke projecten er wat ons betreft uitspringen. Dat zijn 3 projecten waar de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over aspecten als binnenklimaat, comfort en energie en 4 projecten waar bewoners de hoogste rapportcijfers aan toekennen. Samen vormen ze een mooie staalkaart van zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten. De 7 projecten zijn (in alfabetische volgorde):

De Brouwerij, Amsterdam. Indiener: VORM
Eiland de Oevers, Rijswijk. Indiener: BAM Wonen
Het Verborgen Geheim, Rotterdam. Indiener: Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers
Kroon op Jutphaas, Nieuwegein. Indiener: LBP Sight, Vink Bouw
Hof van Heden, Zoetermeer. Indiener: BAM Wonen en BPD
NOM-woningen DRU-laan, Ulft. Indiener: KlaassenGroep
Tonica en Largo, Sliedrecht. Indiener: BPD Ontwikkeling

We gingen op bezoek bij deze projecten, en we spraken er met de bouw- of ontwikkelpartijen en met de bewoners. In de aanloop naar het congres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei 2020 presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van de bouwers en de bewoners van de zeven projecten. En op 26 mei wordt bekendgemaakt welk project het allerbeste scoort op algemene bewonerstevredenheid, binnenklimaat en comfort.

Belangrijke leerpunten
Het woonbelevingsonderzoek heeft daarnaast allerlei belangrijke leerpunten boven tafel gebracht. Met name geluidsisolatie, kookafzuiging en de regelbaarheid van de temperatuur kunnen beter. Opvallend is dat de klachten over balansventilatie in de afgelopen jaren zijn verdampt. Bewoners prijzen juist de voordelen: luchtfiltering, geen tocht en geen buitengeluid. Dat is goed nieuws: sinds ‘Vathorst’ is er veel geleerd.

Ook op het punt van voorlichting is nog een wereld te winnen. Een ZEN-woning werkt nu eenmaal op tal van punten nét even anders. Bewoners moeten zich een weg vinden in zaken die voor bouwpartijen absoluut logisch zijn. Ook de voorlichting over de energierekening en de bijkomende kosten kan beter. ‘Hoeveel betaal je nu?’ is de eerste vraag die bewoners op een verjaardagsvisite moeten beantwoorden, maar het antwoord is complex.

Meer informatie en aanmelden voor het congres 'BENG, zo doe je dat' op 26 mei.