• Nieuws
  • 28/09/2022

MRA-sessie over brandveiligheid van houtbouw

Houtbouw is bezig aan een schaalsprong naar een aandeel van 20% in de MRA woningproductie. Tijdens een bijeenkomst in juli 2022 werd besproken waar de schoen wringt op het gebied van vergunningverlening en brandveiligheid.

De huidige wet- en regelgeving is grotendeels gebaseerd op traditionele bouwwijzen met hout, beton, staal en metselwerk. Vooral brandveiligheid wordt bij houtbouw regelmatig als risico beoordeeld, zeker bij hoogbouw en bij de toepassing van CLT. Is meer standaardisatie de oplossing? Welke andere aanvragen in middelhoge houten gebouwen (<10lagen) rond constructie, geluid en trillingen zouden met meer normen en voorbeelden sneller vergund kunnen worden?

Leerpunten in de praktijk

Aan de hand van de houten appartementencomplex HAUT werd door vertegenwoordigers van MRA, de veilihgeidsregio's en bouw en constructieadviseurs besproken wat de mogelijkheden en struikelblokken zijn van meerlaags houtbouw. De belangrijkste leerpunten van het project:

  • Aan het bouwbesluit voldoe je al snel. Maar om te voldoen aan normen met betrekking tot brandveiligheid zijn extra maatregelen nodig en niet alle houtproducten, zoals CLT, zijn volledig opgenomen in de normen.
  • Het is belangrijk om alle technische disciplines in een vroege fase bij de planvorming te betrekken. Hoe vroeg precies hangt af van de financiĆ«le haalbaarheid.
  • Maak bij de SO-fase al een brandveiligheidsplan.
  • VO moet anders bij houtbouw mbt brand en akoestiek.
  • Betrek de brandweer in een vroeg stadium bij je plannen. Schakel ze in als adviseur. Het inzicht van de brandweer kan het beste integraal meegenomen worden bij bevoegd gezag.

Het volledige verslag van de MRA-sessie lees je hier.