Natuur & Milieu: "Gasaansluitplicht is dweilen met de kraan open"

Ruim 60% van alle Nederlandse nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden opgeleverd, krijgt een gasaansluiting. Concreet gaat het om bijna 150.000 woningen. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. "Een zeer onwenselijke ontwikkeling. Verwarmen op aardgas is achterhaald. Terwijl alle Nederlandse huizen zo snel mogelijk van het gas af moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen op het gas aan," aldus Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu onderzocht de nieuwbouwplannen voor 2017 tot en met 2021 van Nederlandse gemeenten via een steekproef. De onderzochte gemeenten zijn verspreid over heel Nederland en vormen een representatieve afspiegeling van de verwachte nieuwbouwontwikkeling. Aanvullend nam Natuur & Milieu een enquête af onder acht gemeenten die de afgelopen jaren veel nieuwbouw realiseerden. Lees hier het volledige rapport.

Schrap aansluitplicht
Op basis van het onderzoek doet Natuur & Milieu een oproep aan het nieuwe kabinet om de gasaansluitplicht uit de Gaswet te schrappen. "De aansluitplicht is dweilen met de kraan open. Enerzijds ondertekent Nederland het Parijs-klimaatakkoord waarmee we ons committeren aan het uitfaseren van fossiele bronnen. Anderzijds heeft Nederland een wettelijke verplichting om onze huizen en gebouwen op aardgas, een fossiele bron, aan te sluiten. Die wet moet dus zo snel mogelijk worden aangepast," aldus Koek.

Stimuleer all-electric nieuwbouw door onrendabele top weg te nemen
De tweede aanbeveling van Natuur & Milieu betreft het stimuleren van all-electric nieuwbouw. Voor gasloze nieuwbouw zijn de totale kosten over een periode van 15 jaar lager dan voor woningen die met aardgas verwarmd worden. De initiële investering is echter hoger. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning gaat dit om 4300 euro, inclusief huidige ISDE subsidie en salderingsregeling (bron: studie van DWA voor Stedin).

Momenteel is voor veel projectontwikkelaars all-electric bouwen vanwege deze hogere investeringskosten nog niet aantrekkelijk, omdat concurrerende bouwers vaak een scherper voorstel kunnen indienen door niet aardgasloos te bouwen. Om ervoor te zorgen dat de beste optie voor het milieu en de samenleving ook de aantrekkelijkste optie wordt voor de projectontwikkelaar en de koper, zou de overheid de (investerings)drempel die de meerprijs vormt moeten wegnemen. Dat kan door die meerprijs (de onrendabele top) voor te financieren bij de projectontwikkelaar of op een andere wijze ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is met op aardgas verwarmde woningen.

Ook Stedin wil gasloos
Netbeheerder Stedin heeft kennisgenomen van het onderzoek van Natuur & Milieu. David Peters, directeur Strategie bij Stedin: "Stedin is groot voorstander van het schrappen van de aansluitplicht van gas voor nieuwbouwwoningen. Jaarlijks sluiten netbeheerders nog duizenden nieuwe woningen aan op het aardgasnet, terwijl er alternatieven zijn. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat deze alternatieven niet duurder zijn in het gebruik."

Tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op dinsdag 20 juni vertelt Henri Bontenbal (Stedin) waar Stedin mee bezig is om te faciliteren dat nieuwbouwwoningen en -wijken gasloos en energieleverend worden (onder voorbehoud).